14 mar

Stockholm

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

seminarier, workshops |
En gul svamp, foto.

Välkommen till ett seminarium om svamp på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien i Stockholm. Det går bra att delta digitalt eller på plats.

Vad är och gör svampar och vad betyder svampen för naturen och oss människor? Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svampar finns överallt, oftast utan att synas. Idag finns det cirka 150 000 beskrivna arter av svampar, men den totala mångfalden beräknas vara 2–3 miljoner. Svampar är precis som djur och växter integrerade och omistliga i det mesta som sker i naturen och förutsättningen för växters och terrestra ekosystems utveckling. De allra flesta växter får sin näring genom att leva i symbios med svampar, s k mykorrhiza och det är i första hand svampar som bryter ned organisk substans. De senaste decennierna har kunskaperna om svampar och dess betydelser ökat men ännu återstår mycket att upptäcka.

Både läkemedel och livsmedel

Människan använder idag svamp inom en mängd av områden som exempelvis vid tillverkning av läkemedel och så klart som livsmedel. Med klimatförändringarna kommer också nya frågor kopplat till livsmedelsförsörjningen och skogens biologiska mångfald, som exempelvis ökning av skadesvamp vid livsmedelsproduktion och förvaring samt svampens betydelse för koldynamiken i marken.

Dagens överläggningsämne ger oss en inblick i svamparnas rike – vad svampen är, finns och gör, dess betydelse för biodiversitet, hur vi kan använda svamp som mat samt vilka utmaningar och möjligheter med svampar det idag finns kopplat till jord- och skogsbruk. Svampar, osynliga men viktiga aktörer i naturen och för oss.

Fakta

Tid: 2024-03-14 16:00 - 18:00
Ort: Stockholm

Program

16.00
Inledning och välkommen till KSLA

16.05
Svamparnas biologi – från makro- till mikroskala
Anders Dahlberg, SLU

16.25
Svamp som mat och kultur – ett tryffelperspektiv
Christina Wedén, Uppsala universitet

16.45
Paus

16.55
Svampars roll för markens koldynamik och kopplade klimateffekter
Karina Engelbrecht Clemmensen, SLU

17.15
Skadesvamp i jordbruket – nu och i framtiden
Anna Berlin, SLU

17.35
Diskussion och summering