6 mar

Zoom

Dialog och samverkan för hållbar utveckling i en tid av ökade politiska och sociala spänningar

seminarier, workshops |
Tre personer sitter runt ett bord och diskuterar. Foto.

Samverkan är en viktig arbetsform i hållbarhetsomställningen. Om aktörer lyckas kommunicera konstruktivt över sektors- och professionsgränser kan det bidra till acceptans av svåra beslut och bredare deltagande i omställningsarbetet. Men i dagens politiska klimat tycks det allt svårare att mötas i konstruktiv anda.

Vid det här webinariet presenterar vi vårt nya forskningsprojekt om dialog och samverkan i en tid av ökade politiska och sociala spänningar. Syftet med forskningen är att göra samverkansarbetet bättre rustat att hantera spänningar och motstånd. Vi bildar kunskap och tar fram praktiska verktyg för kommunikation med syfte att stärka samverkan som arbetsform i hållbarhetsomställningen.   

Vid webinariet presenterar vi arbete med tre fallstudier: klimatomställning, hållbar samhällsplanering och biologisk mångfald/invasiva arter.

Vi kommer även att berätta om ny forskning inom projektet ”Deliberation, medborgardeltagande och samverkan i en tid av postsanningspolitik: dialogexperternas roll”. I detta projekt studerar vi hur samverkan och dialogiska arbetssätt försvåras i dagens polariserade och känsloladdade politiska klimat med filterbubblor, polarisering och konspirationsteorier - ibland beskrivet som postsanningspolitiken tidevarv. Vi redogör för en ny kartläggning av dialogexperters strategier för att hantera situationer där inslag av postsanning förekommer.

Webinariet vänder sig till hållbarhetsprofessionella med intresse för praktiskt omställningsarbete och till dig som arbetar med eller i ditt arbete kommer i kontakt med dialog, samråd och samverkan på hållbarhetsområdet.

Medverkande

Martin Westin (forskare), Camilo Calderon (forskare), Alexander Hellquist (samverkansspecialist), Rene van der Waal (gästprofessor, SLU) och Robert Österbergh (projektkoordinator), samtliga verksamma inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation med fokus på dialog och samverkan.

Anmälan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2024-03-06 12:00 - 13:00
Ort: Zoom
Arrangör: Avdelningen för miljökommunikation, Institutionen för stad och land, SLU

Kontaktinformation