Röda klöverblommor omgivna av grönt gräs.
7 nov
8 nov

Ulls hus, Uppsala

FoU-dagar 2024 – Hur får vi snurr på kretsloppen?

Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion. FoU-dagarna ges i år som en hybridkonferens den 7–8 november i Uppsala. Årets tema: Hur får vi snurr på kretsloppen?

Årets FoU-dagar inleds med att tre olika föreläsare belyser utmaningarna med olika kretslopp från global skala och ned till den enskilda gården. Vi erbjuder sedan valbara föreläsningar med olika teman inom husdjur, växtodling och trädgård. Konferensen avslutas med en framtids­spaning om möjligheterna med olika kretslopps­produkter och möjligheter utifrån de ekologiska principerna och reglerna.

Dagarna summeras av Per Wåhlstedt, ekobonden från Dala‑Floda som är känd för sin estrad­poesi.

På kvällen den 7 november erbjuds en t­vårätters ekologisk middag på Hotell Botanika i Uppsala.

FoU‑dagarna genomförs som hybrid­konferens. Antalet platser på SLU är begränsat, så anmäl dig så fort som möjligt.

Presentations­materialet kommer att finnas tillgängligt i samband med FoU-dagarna, men föredragen spelas inte in.

Posterutställning

Under FoU-dagarna kommer det att vara en poster­session där relevanta forsknings­projekt för ekologisk produktion presenteras.

För dig som vill titta på postrar

För dig som är på plats på FoU-dagarna kommer postrarna att finnas i nedre foajén i Ulls hus, där även fikat serveras. Vill man prata med utställarna kommer de att finnas vid sin poster under minglet som pågår under en längre fikapaus, det så kallade poster­minglet klockan 14.40–15.40 den 7 november.

För dig som deltar på distans kommer det att finnas en inspelning med kortare presenta­tioner av postrarna tillgänglig under FoU-dagarna.

För dig som vill ha med en egen poster

Som poster­utställare förväntas du vara på plats under poster­minglet 7 november klockan 14.40–15.40 samt göra en kortare inspelning där du digitalt presenterar din poster. Mer information om detta finns i anmälan om poster.

Sista dag för posteranmälan är 30 september

Intresseanmälan för att delta med en poster

Program

Tre föreläsare inleder med att belysa utmaningar med olika kretslopp från global skala ned till den enskilda gården. 

Trädgårdsspårets fokuserar på lagring, förluster och hur man kan minska svinn i odlingen samt ekonomi hos olika typer av market garden odlingar. Dag två handlar om jordhälsa i system med trädjordbruk, användning av perenna växtmaterial som växtnäring och marktäckning samt om försök med strimsådd i mellangrödor.

Konferensen avslutas med en framtidsspaning om möjligheterna med olika kretsloppsprodukter och möjligheter utifrån regler och ekologiska principer.

Fullständigt program och anmälan hittar du på Jordbruksverkets webbplats

Sista dag för anmälan till konferensen är 20 oktober

Fakta

Tid: 2024-11-07 - 2024-11-08
Ort: Uppsala
Lokal: Ulls hus
Arrangör: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Jordbruksverket och Hushållningssällskapet

Kontaktinformation