29 jan

Kl. 15.00-15.45, Digitalt

Boksläpp: Klint Karins kålrot och Kurt Jönssons bondböna

evenemang |
Omslag på boken "Klint Karins kålrot och Kurt Jönssons bondböna". Omslaget är grönt med illustrationer i olika toner av rosa, gult och grönt. Illustrationerna föreställer köksväxter såsom vitkål, kålrot och olika sorters bönor.

Välkommen på boksläpp för boken "Klint Karins kålrot och Kurt Jönssons bondböna: Svenska lokalsorter och deras historia". Hör författarna Agneta Börjeson och Matti Wiking Leino berätta mer om boken och om några av sorterna som beskrivs i den. Boksläppet är öppet för alla intresserade.

I början av 2000-talet samlades många lokalsorter av baljväxter och köksväxter in och dokumenterades i Fröuppropet inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Sorterna presenterades i boken Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna: om Fröuppropets kulturarv som kom ut 2013. I den uppdaterade upplagan som nu kommit i tryck beskrivs Fröuppropets sorter plus ytterligare hundra återfunna lokalsorter som bevaras på NordGen, genbanken för fröförökade grödor. Kapitlen har namn som "kålrot", "rova", "bladgrönsaker", "gurka", "tomat", "bondböna" och "lins". Boken tar även upp dessa köksväxters historia och introduktion i landet. 

Ur baksidestexten på boken: "Klint Karin i Delsbo och Kurt Jönsson i Tofta är två av de många personer som odlat och bevarat lokalsorter av köksväxter. Lokalsorter är växtsorter som bevarats inom en familj, släkt eller bygd och som har en historia. Berättelserna om sorterna är därför också en historisk beskrivning av tidigare odlingar och människorna bakom odlingarna. I ett vidare perspektiv berättar sorterna även om en del av trädgårdsodlingens kulturhistoria i Sverige. Vi kommer här nära husbehovsodlingen, den som bedrevs på torpen och i lantbruken, men också i städernas villaområden. Oftast var det kvinnor som odlade, men ibland även män. Här och var skymtar också 1900-talets handelsträdgårdar förbi. 

Denna bok hyllar alla de odlare som varit så villiga att genom årens lopp både bevara och dela med sig av sina fröer och berättelser."

 

Författare är Matti Wiking Leino, agronom och kulturväxtforskare vid Stockholms universitet, Lena Nygårds, kulturvetare och projektledare för Fröuppropet samt Agneta Börjeson, agronom och ansvarig för fröförökade grödor inom Pom. 

 

Länk till boksläppet på Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/68512696109

Kod till zoom-mötet: 698095

Fakta

Tid: 2024-01-29 15:00 - 15:45
Ort: Digitalt
Lokal: Kl. 15.00-15.45
Arrangör: Programmet för odlad mångfald
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Information om boken: Häftad, A5-format. 203 sidor. Utgivningsår 2023.

Grafisk form: MediaMonde

Omslagsillustration: Ingrid Henell

ISBN 978-91-8046-890-9

Boken finns att köpa via Programmet för odlad mångfalds webbplats från och med den 29 januari.

Boken går också att köpa via flera olika nätbokhandlare. 

Recensionsexemplar går att beställa via nationellagenbanken@slu.se

Pressfoton finns att ladda ner från Poms webb


Program

Zoom-länk till boksläppet: https://slu-se.zoom.us/j/68512696109

Kod till zoom-mötet: 698095

Program för boksläppet: 

  • Bokens redaktör Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU, hälsar välkommen
  • Agneta Börjeson och Matti Wiking Leino presenterar boken 
  • Ulrika Carlson-Nilsson, växtexpert för balj-, medicinal- och prydnadsväxter på NordGen, berättar om bevarande och distribution av sorter omnämnda i boken
  • Frågestund

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92