14 sep

Stockholm & Online

Formas frukost: Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet?

seminarier, workshops |
hav i förgrunden och klippor med stugor

Enskilda avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet skapar olika typer av utsläpp som leder till miljö- och hälsoproblem. På Formas frukost 14 september samlas experter som förklarar och diskuterar olika perspektiv på frågan. Deltar som panellist gör bland annat Jon-Petter Gustafsson, professor i markkemi vid SLU och ordförande i expertgruppen bakom Formas kartläggning av forskning om markretention av fosfor från enskilda avlopp.

För att uppfylla de svenska miljömålen och olika EU-mål krävs att vi minskar utsläppen från enskilda avlopp. Därför behöver många fastighetsägare förbättra sin avloppsrening, vilket kan innebära betydande investeringskostnader.

Kraven på avloppsanläggningarna varierar beroende på bland annat geografiskt läge och markförhållanden. Dessutom varierar fastighetsägarnas förmåga att bära kostnaderna för att leva upp till kraven. Detta har lett till en debatt kring rimligheten i kraven.

Diskussioner pågår även hur effektivt marken kan omhänderta den fosfor som släpps ut, det vill säga markretentionen.

Kunskapssammanställning: Hur effektiv är markretention av fosfor från enskilda avlopp? Hur effektiv är markretention av fosfor från enskilda avlopp? - Formas

Se mer info och anmäl dig till seminariet på FORMAS hemsida: Formas frukost: Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet? - Formas

Fakta

Tid: 2023-09-14 08:00
Ort: Stockholm & Online

Program

Program och tider 14 september:

  • 07.30-08.00 Frukost och nätverksmingel
  • 08.00-09.00 Seminarieprogram med expertinspel och panelsamtal
  • 09.00-09.30 Eftermingel

Inledning:

Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas

Introduktion och bakgrund:

Arvid Bring, biträdande avdelningschef och analytiker, avdelningen för analys och policy, Formas

Ida Envall, analytiker, avdelningen för analys och policy, Formas

Panel:

Jon Petter Gustafsson, professor i markkemi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och ordförande i expertgruppen bakom Formas systematiska kartläggning av forskning om markretention av fosfor från enskilda avlopp

Mats Johansson, projektledare, Baltic Stewardship Initiative, Världsnaturfonden WWF

Bodil Aronsson Forsberg, utredare, Miljöprövningsenheten, Havs- och vatten-myndigheten

Björn Eriksson, redaktör för små avlopp och avloppsguiden.se, VA-guiden

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarna

Moderator:

Arvid Bring, biträdande avdelningschef och analytiker, Formas


Kontaktinformation