25 maj

Digitalt

Ko och kalv tillsammans – ett viktigt bidrag till utvecklingen av hållbara livsmedelssystem

seminarier, workshops |

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Kan man utforma ett robust system för att integrera kalvar med kor i system för automatisk mjölkning?

Vid SLU i Uppsala pågår ett forskningsprojekt där en del av mjölkkorna i SLU:s mjölkbesättning på Nationellt centrum för lantbrukets djur (Uppsala, Lövsta) hålls tillsammans med sina kalvar i början av laktationen.

Sigrid Agenäs, professor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, leder det spännande projektet och presenterar det och de senaste rönen vid detta digitala lunchföredrag från KSLA med start kl 11.45. 

Zoomlänk
Meeting ID: 821 4999 3915
Passcode: 939775

Fakta

Tid: 2023-05-25 11:45
Ort: Digitalt
Arrangör: KSLA
Mer information: