15
mar
Zoom, Online

Möte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

möten, sammanträden |

Välkommen till vårens sammanträde med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder.

På mötet fokuserar vi på samspelet mellan vallfoder och spannmål, inklusive spannmål med dubbla användningsområden (för både spannmål och grovfoder). Även användning av spannmål som insåningsgrödor för att etablera vall samt etablering utan insåningsgröda kommer att diskuteras.

Mötet sker digitalt, du kommer att få en Zoomlänk via e-post dagen innan.

Det går inte längre att anmäla sig till mötet.

Fakta

Tid: 2023-03-15 08:30 - 11:30
Ort: Online
Lokal: Zoom
Sista anmälningsdag: 13 mars 2023

Program

Dagordning:

 • Föregående mötes minnesanteckningar
 • Meddelanden
 • Tema; samspelet mellan grovfoder och spannmål, inklusive spannmål med dubbla användningsområden (för både spannmål och grovfoder). Med eller utan insåningsgröda vid etablering av vall.
  • Anläggning av vallsortprovning med insåningsgröda eller i renbestånd
  • Strategiförsök för sådd av vall i renbestånd
  • Flerårigt vetegräs (Kernza) till kärnskörd och grovfoderskörd med internationell inblick.
  • Erfarenheter/kunskapssammanställning inom kombination av bete/skörd med kärnskörd av höstspannmål
 • Korta presentationer av nya resultat, aktuella spaningar och idéer. Välkommen att kontakta oss senast vid anmälan om du vill presentera något.
 • Diskussion om framtida utvecklings- och forskningsprojekt inom vall och grovfoder. Prioriteringslista, utveckla och konkretisera frågeställningar i mindre grupper.
 • Övriga frågor

Kontaktinformation

David Parsons, professor
Institutionen för växtproduktionsekologi, växtodling inriktning grovfodergrödor, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 87 14