7 feb

Zoom, Online

Workshop för samverkan kring forskning om vatten

seminarier, workshops |

Vilka utmaningar relaterat till vatten står ni inför? Kanske kan vi på SLU hjälpa er med lösningarna?

SLU är ett blått universitet med en mängd av verksamheter som kopplar an mot vatten, se figur. Vi söker just nu efter nya och fördjupade samarbeten med olika samhällsaktörer.

För att göra forskningen mer behovsanpassad och säkerställa att den leder till verkliga förbättringar och förändringar, behövs en närmare samverkan mellan oss som universitet och er som behovsägare/avnämare. SLU bjuder därför in till en ”match-making workshop” mellan forskare och samhällsaktörer (behovsägare/avnämare) för att utveckla ännu bättre forskning i samverkan som ger genomslag i samhället.

Under workshopen kommer vi ge en överblick över relevanta nationella forskningsstrategier och agendor. Efter detta kommer Ni ges tillfälle att i tematiska grupper med vattenforskare från SLU kort lyfta fram era behov och kunskapsluckor. Workshopen kommer att centrera kring två aktuella utlysningar från Formas. ”Blå innovation – Genomförandeprojekt” och ”Sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald”. Workshopen kommer att vid behov hållas på engelska.

Preliminära förslag på tematiska grupper, men kan ändras beroende på hur många och vilka forskare och samhällsaktörer som deltar:

- Grundvatten, avlopp, övergödning och farliga ämnen

- Vatten i landskapet och modifierade vattenförekomster (våtmarker, ”nature-based solutions”, vattenkraft)

- Digitalisering, automation och AI

- Skydd och mänsklig inverkan på ekosystemens funktion, resiliens, biodiversitet

- Fiske, aquakultur och multianvändning av vattenresurser

- Förvaltning och styrning

- Eventuellt övrig grupp efterförslag

Fakta

Tid: 2023-02-07 15:00 - 16:30
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Vattenforum och Grants Office
Sista anmälningsdag: 31 januari 2023

Program

Agenda

15-15.10 Welcome and short information about Swedish research strategies and Formas calls
15.10-15.25 Water research at SLU and knowledge needs perspectives from SLU
15.30-16.20 Match-making in thematic breakout rooms
16.20-16.30 Wrap-up and how do we proceed?

Relaterade sidor: