1 feb

Särimner, VHC, Uppsala / Zoom

Pedagogisk inspirationseftermiddag för lärare på DSS och Veterinärprogrammet

Du som är lärare vid DSS eller Veterinärprogrammet välkomnas till en pedagogisk inspirationseftermiddag.

Efter en kort beskrivning av olika undervisningsformer (som t.ex. blended learning, distans, hybrid och flippat klassrum), kommer fokus att ligga på vikten av att skapa variation i läraktiviteter samt att presentera olika alternativ kring hur ni kan hantera storföreläsningar när ni får utökat antal studenter. 

Mail med zoomlänk skickas ut till anmälda.

Program

13.00-13.10
Introduktion Karin Vargmar och Helene Hamlin

13.10-13.40
Föreläsning Roger Pettersson och Henrik Viberg (Avdelningen för lärande och digitalisering, enheten för pedagogisk utveckling)

13.40-14.25 
Diskussioner (inklusive fika) i mindre grupper om:

  • hur skapar vi variation i läraktiviteter?
  • hur hanterar vi storföreläsningar med allt större grupper?
  • vad sker egentligen bäst i storgrupp respektive smågrupp/enskilt?
  • vad ska ske innan, under, eller efter träffar/föreläsningar
  • vad behöver ske på campus och vad kan ske hemma?

14.25-15.30 
Gemensam diskussion och sammanfattning av eftermiddagen

Lärare från både DSS och Veterinärprogrammet välkomnas.

Möjlighet finns att delta via Zoom under både den inledande delen (13.00-13.40) samt den avlutande gemensamma delen (14.25-15.30 ca).