15 nov

SLU campus Ultuna

Mångfaldskonferensen 2023

konferenser |

Mångfaldskonferensen 2023 "En global räddningsplan" – har fokus på det globala ramverket för biologisk mångfald och dess konsekvenser för Sverige.

Fakta

Tid: 2023-11-15 09:00 - 17:00
Ort: SLU campus Ultuna

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning, CNV
cnv@slu.se