25
jan
Aulan och Loftet Alnarpsgården, Alnarp

Fakultetsdag LTV - to make a difference!

interna händelser |

Vad brinner vi för, varför är det viktigt i en större kontext, vad gör vi för skillnad och vad är vår drivkraft?

Program, med reservation för ändringar:
(the Faculty Day will be given in English)

11:45-13:00 Lunch and mingle

13:00-13:10 Deans and moderators opens the day and welcomes you all

13:10-14:10 Insight into new research
Lectures given by faculty doctoral students, in a 7 min storytelling format.
Speakers: Annie Drottberger BT, Jonas Skytte af Sätra VF, Amalia Engström SOL, Frederik Aagaard Hagemann LAPF, Lisa Germundsson IMS, Annika Hinze VSB

14:10-14:40 To make a difference, conversation for the curious, with LTV doctoral students and storytelling expert Anna Skarin  

14.40-14.45 Paus

14:45-15:10 Why do stories make a difference?
Lecture in storytelling by Anna Skarin

15:10-15:40 Fika and live music

15:40-16:40 Insight into research that make difference
Lectures given by faculty docents, in a 7 min storytelling format.
Speakers: Christine Haaland LAPF, Björn Bohman VSB, Vera Vicenzotti SOL, Christina Lunner Kolstrup IMS, Knut-Håkan Jeppsson BT and Therese Bengtsson, VF

16:40-17:10 To make a difference, conversation for the curious with LTV docents and storytelling expert Anna Skarin  

17:10-17:15 Paus

17:15-17:35 How can Living Labs make a difference
Lecture by Nina Vogel, PhD

17:40-18:00 SLU Campus Alnarp, an experimental site with science and education for sustainable life, a movie with co-workers at LTV Alnarp

18:00-18:05 Paus

18:05-18:25 To make a difference, conversation for the curious with coworkers from different experimental sites and Living Labs

18:25-18:35 Wrap-up of the day

18:35 Open evening mingle with snacks and live music

 

Fakta

Tid: 2023-01-25 11:45 - 18:30
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan och Loftet Alnarpsgården
Arrangör: LTV-fakulteten
Mer information:

Sista anmälningsdag var den 16 januari.


Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Kristina Santén, 073- 020 90 88

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07