31
aug
Zoom, Online

Prediktion i seriesammanställningar av sortförsök

seminarier, workshops |

Välkommen att delta på ett seminarium om den nya statistiken i seriesammanställningarna. I höst kommer vi att redovisa prediktioner istället för medelvärden i seriesammanställningarna av sortförsök. På mötet kommer SLU Fältforsks statistiker Johannes Forkman att förklara vad detta innebär.

Anmäl dig här

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2022-08-31 10:00 - 11:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Fältforsk