30
maj
Online

Cereal rust diseases, current status and future perspective

Välkommen till ett seminarium i SLU Nätverk växtskydds lunchseminarieserie. Anna Berlin från institutionen skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, att ge ett seminarium med titeln "Cereal rust diseases, current status and future perspective".

Fakta

Tid: 2022-05-30 12:00 - 12:45
Ort: Online
Arrangör: SLU Nätverk växtskydd
Mer information:

Seminariet är en del av SLU Nätverk växtskydds lunchseminarie serie som ges på måndagar kl 12.00.

Seminariet består av 30 min presentation av en inbjuden talare, följt av 15 min för frågor.
Mötena äger rum på Zoom. Länken kommer att skickas ut till Nätverk växtskydds e-postlista. Om du inte är medlem men vill vara med, kontakta cajsa.lithell@slu.se så ger hon dig med Zoom-länken!
Inbjudna talare kommer att vara både växtskyddsforskare från SLU (från våra olika fakulteter) och externa (internationella) talare. Olika ämnen om växtskydd i jordbruk, skog och naturliga ekosystem kommer att presenteras. Några av föredragen kommer också att presentera infrastruktur vid SLU som växtskyddsforskare använder.


Kontaktinformation

cajsa.lithell@slu.se