4
maj
Online

Digitalt livebesök: Pumphuset i Uppsala

Pumphuset, gammalt vattenverk i Uppsala

Välkommen till digitalt livebesök hos Pumphuset i Uppsala. Pumphuset är det första vattenverket i Uppsala och var i bruk 1875-1968. Huset används idag för att utbilda olika grupper i hållbarhet och historia, med en rolig och interaktiv utställning om vatten och miljö i Uppsala.

Vad är nu detta?

Jo, ett digitalt livebesök hos Pumphuset för att:

  1. Få veta mer om vilka metoder och verktyg Pumphusets guider använder sig av för att väcka besökarnas intresse för vattnets kretslopp. Vad funkar bäst? Hur aktiverar de deltagarna?
  2. SLU Centrum för naturvägledning (CNV) testar nya metoder! Hur kan ett digtialt besök ske med enkla medel? Oberoende var ni sitter i landet så kan ni vara med. Per Bengtson (CNV) sitter uppkopplad med er deltagare via Zoom. Katrin Jones Hammarlund (CNV) är flygande reporter på plats i Pumphuset med guiden Stina Bengtsson från Uppsala Vatten.

Program

13.00 Hej och välkomna! 

Stina Bengtsson från Uppsala Vatten visar oss runt i Pumphusets fina, interaktiva utställning. 

13.45 ca tar vi en paus

14.00 Diskussion, frågor och erfarenhetsutbyte. 

14.30 Tack för idag!

Målgrupp

Besöket genomförs inom ramen för de vattenpedagogiska (limniska och marina) nätverken som samordnas av CNV och HMI. Men alla som är intresserade av vattenfrågor, guidning, naturvägledning och pedagogiska frågor i stort och smått är förstås valkomna!

 

Anmälan digitalt studiebesök Pumphuset

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv