25 nov
29 nov

Uppsala

Välkommen till Mälarseminariet 2022

seminarier, workshops |
En fylld föreläsningssal. Foto.

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2022 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren.

Under två dagar i november ska vi uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning, miljöövervakning och åtgärdsarbete i Mälaren.

Dag 1: Miljöövervakning i fokus

Dag 1, den 25 november fokuserar vi på miljöövervakning. Det preliminära programmet ser ut så här:

 • Aktuellt från årets miljöövervakning
 • Resultat från årets satellitövervakning av algblomning
 • Storymap, en lärandemiljö för åtgärder mot övergödning
 • Glacialrelikter i stora sjöarna, vad visar de?
 • Resultat från 2021 års analyser av miljögifter i fisk i Mälaren
 • Nytt program för övervakning av miljögifter i Mälaren
 • Trendanalys i Mälarens tillflöden

Det blir även workshop/diskussion om behovet av stöd från SLU till våra medlemmar och utveckling av miljöövervakningen.

Program dag 1

Dag 2: Åtgärdsarbete och forskning i fokus

Dag 2, den 29 november, fokuserar vi på åtgärdsarbete och forskning. Det preliminära programmet ser ut så här:

 • Information om våra nätverk – åtgärdssamordning, konnektivitet, projektutveckling och PFAS
 • Hästgårdar och övergödning – samverkan mellan kommun och hästgård
 • Åtgärdsutrymme, potential och effekter
 • Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag
 • Storymap, en lärandemiljö för åtgärder mot övergödning
 • Planer för gemensamt projekt kring Mälaren

Sista anmälningsdag är den 18 november 2022. Det gäller även för dig som deltar digitalt.

Program dag 2

Anmälan är nu stängd

Fakta

Tid: 2022-11-25 - 2022-11-29
Ort: Uppsala
Sista anmälningsdag: 17 november 2022