14
okt
Zoom

Kursutvärdering och kursutveckling på vetenskaplig grund

Under seminariet kommer Dan att redogöra för ett nytt evidensbaserat instrument, Learning Experience Questionnaire (LEQ). Genom det kan universitetslärare arbeta på ett systematiskt, kollegialt och vetenskapligt sätt med kursutvärdering och kursutveckling. Med hjälp av instrumentet kan lärare analysera sin kurs ur ett lärandeperspektiv och de kan arbeta både enskilt och kollegialt med kursutveckling som främjar studenternas lärande. 

Dan Borglund, Universitetslektor i högskolepedagogik och pedagogisk utvecklare vid Umeå universitet.

Seminariet genomförs via Zoom, på svenska och ingen avgift
Länk skickas ut efter registrering