Grön grodd som just kommit upp ur jorden.
26 okt
27 okt

Online

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion

Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion. Årets tema är ”För ökad resiliens och minskad sårbarhet”. Vi möts digitalt i gemensamma inledande sessioner och slutdiskussioner. Efter intresse deltar du i seminarier om växtodling, trädgård eller djurhållning.

I år vill vi särskilt belysa vikten av det ekologiska lantbrukets roll i utvecklingen av resilienta system. Vi tar upp ämnen som självförsörjning, foder, framtidens djurhållning, friskt och hållbart växtmaterial anpassat till eko, rätt mellangröda och mycket mera.

FoU-dagarna genomförs även i år digitalt på Zoom. Konferensen är kostnadsfri.

Läs alla detaljer på Kurser och seminarier på Jordbruksverkets webbplats. Där finns också anmälningsfunktionen.

Sista anmälningsdag är den 21 oktober.

Program den 26 oktober

Programmet uppdateras löpande. För senaste version besök Jordbruksverkets webbplats.

9.00–10.45

För ökad resiliens och minskad sårbarhet – på jorden och på gården

Adrian Müller, FiBL
Kari Koppelmäki, Helsingfors universitet
Ida Lind, Ekologiska lantbrukarna
Moderator: Maria Tunberg

10.45–11.00 Paus

Valbara förmiddagspass

Tid Husdjur Växtodling Trädgård
11:00–11:30

Djurens och produktionens förmåga att hantera störningar,

Lotta Rydhmer, SLU

Bearbeta bränsleeffektivt – utnyttja ogräsbiologin, Per Ståhl, Hushållningssällskapet

Strimsådd av lök och morötter,

David Hansson, SLU

11:30–11:35 Föredragsbyte Föredragsbyte Föredragsbyte
11:35–12:05

Ekologisk djurhållning utan soja,

Niels Andresen, HIR Skåne

Växtföljdskrockar med mellangrödor, Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet HS Konsult AB

 

12.05–13.00 Lunch

Valbara eftermiddagspass

Tid Husdjur Växtodling Trädgård

13.00‑13.45

Hur producerar vi för resiliens? Mycket eller lite insatsmedel? Är vallbaserade system och eko lösningen, Christel Cederberg, Chalmers

 

Införsel av växtnäring till ekoproduktion – risker,

Klara Löfkvist, HIR Skåne

13.45‑13.50

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

13.50‑14.20

Utfodring av pressjuice från ensilage till grisar,

Anna Wallenbeck, SLU

Vilken är den optimala gödselgivan till ekologisk potatis? Resultat från två års fältförsök med kvävestege, Lisa Andrae, Rådhuset Nordfalan

Domino - Fertilization strategies in organic fruit, part I,

Birgit Lepp, Universitet Hohenheim

10.05‑10.10

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

14.30‑15.00

Vall i foder till grisar – Vilka möjligheter finns?

Magdalena Åkerfeldt, SLU

Hel och delad kvävegiva till ekologiskt höstvete,

Lena Engström, SLU

Domino - Fertilization strategies, part II,

Birgit Lepp, Universitet Hohenheim

Program den 27 oktober

Valbara förmiddagspass

Tid Husdjur Växtodling Trädgård

9.00‑9.30

Ko och kalv tillsammans, Sigrid Agenäs, SLU

Constraints – Vad begränsar ekologisk produktion? Näringsförsörjning i ekologisk växtproduktion – förfrukter och samverkan med samhället, Sigrun Dahlin och Johanna Wetterlind, SLU

Nya sorter av äpple och päron – odlingsförsök i Danmark, Hanne Lindhard Pedersen, Hortiadvice

9.30‑9.35

Föredragsbyte

Föredragsbyte

09.35‑10.05

Fortsättning Ko och kalv tillsammans, Sigrid Agenäs, SLU

Fortsättning Constraints. Den ekologiska växtproduktionens gynnsamhet för biologisk mångfald – möjligheter och begränsningar, Melanie Karlsson och Henrik Smith, LU

Ekologisk hallonodling, en första spaning på ett nytt projekt från Norge, Anne Vintland, NLR

10.05‑10.10

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

10.10‑10.40

Utfodringsrelaterade sjukdomar hos mjölkkor i ekologisk produktion, Ann Nyman, Växa

Sundhet i utsäde, Alf Djurberg, Jordbruksverket

Alternatives to peat as a growing media – wood fibres, freshly harvested moss etc, Sanna Finni, Luke.fi (Ersättning till torv med nordisk råvara)

10.40‑11.00

Paus

Paus

Paus

11.00‑11.30

Utveckla och tillämpa djurvälfärdsprotokoll för nöt och gris – från lastning på gården till avlivning på slakteriet, Josefine Jerlström, SLU

Nya sorter på gång. Växtförädling på åkerböna och ärter, Cecilia Hammenhag och Åsa Grimberg, SLU Grogrund

Växtföljd och växtmångfald i växthus – erfarenheter från Norge, Susanne Friis Pedersen, Norsk center för ekologisk Lantbruk, NORSØK

11.30‑11.35

Föredragsbyte

Föredragsbyte

11.35‑12.05

Aktuellt ämne

Odlingssystem med bottengrödor – resumé från 90-talet till nu, Göran Bergqvist, SLU

Fortsättning av växtföljd och växtmångfald i växthus – erfarenheter från Norge, Susanne Friis Pedersen, Norsk center för ekologisk Lantbruk, NORSØK

 

12.05–13.00 Lunch

13.00–13.20

Presentation av verksamheten vid NordGen

13.20–15.00

Behöver vi titta bakåt för att få en mer resilient framtid? Eller är det med hjälp av ny teknik vi minskar sårbarheten?

Dialogsamtal med Maria Tunberg och gäster

15.00 Avslutning

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet anordnar FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.

Fakta

Tid: 2022-10-26 - 2022-10-27
Ort: Online