6
maj
Online

På väg mot öppna data 2026 – finansiärernas perspektiv

evenemang |

I detta webbinarium presenterar svenska forskningsfinansiärer sina tankar om hur vi kan nå målet om öppna data.

I forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation in Sverige (prop. 2020/21:60) meddelar regeringen att de vill påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem. Man gör tydligt att forskningsdata som har finansierats med offentliga medel ska göras tillgängliga ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt” senast från 2026. Ansvaret för detta läggs gemensamt på lärosäten och forskningsfinansiärer.

I detta webbinarium, som arrangeras av Svensk Nationell Datatjänst (SND), ges representanter för stora svenska forskningsfinansiärer möjlighet att presentera sina tankar om hur vägen till 2026-målet skulle kunna se ut.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se