1 dec

Webbsänds/online

Värt att veta - Cutting edge: Hur hanteras strandskog vid skogsavverkning?

seminarier, workshops |
Kvinna i skogen tittar in i kamera.

Strandskogar är oerhört viktiga eftersom de hjälper till att bevara friska vattenekosystem och är en viktig livsmiljö för många organismer.

Föredragshållare är Lenka Kuglerová, biträdande universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Strandskogarnas unika ekologiska, hydrologiska och biogeokemiska funktioner är väl kända och vanligen undantas de från avverkning vid skötsel av omgivande produktionsskog. Men, som det här seminariet kommer att visa, hindrar dagens hänsyn inte skogsbrukets negativa effekter på sötvattensekosystemen. Lenka Kuglerová kommer också att presentera ett antal nya skötselalternativ för strandskogar som kan hjälpa till att skydda våra vattenresurser och biologisk mångfald på lång sikt.

Fakta

Tid: 2021-12-01 12:10
Ort: Webbsänds/online
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap, SLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning

Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna. 

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.


Relaterade sidor: