3
dec
Mölndals stadsmuseum & Kvarnbyn, Mölndal

Temadag om arkeologi och interpretation

Introbild till temadag 211203

Publik arkeologi har under de senaste 30 åren utvecklats enormt, men det finns ändå behov av nya metoder och teorier om hur vi kommunicerar forskning, utgrävningsresultat och den praktik som görs på plats. Den här temadagen introducerar området Interpretation som en väg vidare i det publika arbetet.

Interpretation är kortfattat, ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och anknyter till en plats/miljö eller ett föremål om den/det betyder något för dem. Den pedagogiska idén syftar till att stimulera och utmana människor att reflektera över platsen/föremålet och dess tillhörande berättelser. Interpretation är en form av kommunikation som utgår från en personlig och kreativ respons i relation till platsen/föremålet snarare än inhämtande av förmedlad fakta. Inom interpretationsområdet finns flera olika metoder och modeller att kunna jobba efter vilket kommer belysas under dagen.

 

Fakta

Tid: 2021-12-03 08:30 - 16:00
Ort: Mölndal
Lokal: Mölndals stadsmuseum & Kvarnbyn
Arrangör: Arkeologerna, Kulturarvsakademin och Interpret Sweden Network
Sista anmälningsdag: 22 november 2021
Mer information:

Pia Claesson, Arkeologerna: Pia.claesson@arkeolgerna.com

Anita Synnestvedt, Kulturarvsakademin/!SN/ Göteborgs universitet: anita.synnestvedt@archaeology.gu.se

Anmäl dig till Anita.synnestvedt@archaeology.gu.se. Ange ev. matpreferenser.


Länk till dokument

Program

08.30 Kaffe med fralla

09.00-09.10 Presentation av dagens upplägg

Pia Claesson (Arkeologerna), Christina Toreld (Bohusläns museum), Anita Synnestvedt (Göteborgs universitet/ISN/Kulturarvsakademin)

09.10 Introduktion: Vad är interpretation – eller meningen med det hela?

Paul Henningsson, musedia/ISN arbetar brett med museer, besöksmål, natur- och kulturmiljöer för att formulera besökarinriktad kommunikation, i både analoga och digitala miljöer.

10.00 Kulturarvssamordnare – en väg till samarbete kring Interpretation?

Hur tänker två kultursamordnare kring Interpretation och kring samarbete med t ex olika arkeologiföretag, museer, hembygdsrörelse etc. i arbetet med att levandegöra kulturarvet.

Johan Clerhage, Kultursamordnare Lerums kommun

Andreas Antelid, Arkeolog och Kultursamordnare Ale/Kungälvs kommun

10.45 Paus

11.00 Erfarenheter av Interpretation i det dagliga arbetet

Interpret Europe är en stor internationell organisation som ger certifierade kurser i Interpretation och i Sverige erbjuder SLU och Centrum för naturvägledning dessa kurser. Vad tar man med sig om man genomgått en interpretationsutbildning och tänker man sedan annorlunda kring sin dagliga verksamhet är frågor som

Reneé Göthberg (Göteborgs Naturhistoriska museum),

Märta Gustafsson och Linn Björk (Innovatum, Trollhättan) och

Jessica Bergström (Förvaltningen för kulturutveckling, VGR)

kommer belysa och diskutera

12.00 – 13.00 Lunch

13.00- 14.30 Workshop

Vi beger oss ut i Kvarnbyn och studerar den Interpretation som finns där för att sedan jobba vidare i mindre grupper med olika fallstudier.

14.30 -15.00 Workshop/Kaffe

15.00–16.00 Presentationer av workshopen

16.00 – AW mingel

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv