1
dec
Zoom, Webbinarium

Hur ska vi förstå arbetsplatskonflikter?

interna händelser |

NJ-fakultetens jämställdhets- och lika villkorskommitté bjuder in till en föreläsning med Urban Sanden från Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap (GHAL) här på SLU. Inledare är kommitténs ordförande, vicedekan Marina Queiroz.

Mer om föreläsningen

Långt ifrån alla konflikter är av ondo och kan ofta bidra till att individer och verksamheter på sikt utvecklas. Med konflikter i arbetslivet menar vi dock oftast konflikter som utvecklats i en negativ riktning. Dessa konflikter skapar ofta stora mängder frustration för alla inblandade och tenderar dessutom ofta att växa över tid. Därför blir det viktigt att hantera arbetsplats konflikter i ett tidigt skede så att de inte riskerar skapa ohälsa hos individer och tar onödigt mycket kraft och energi från verksamheten.

Under föreläsningen kommer bland annat följande frågor att tas upp:

  • Vad är en arbetsplatskonflikt?
  • Hur ska jag förstå och tolka arbetsplatskonflikter?
  • Hur kan jag förhålla mig själv till arbetsplatskonflikter?
  • Hur reagerar jag själv när jag möter människor med åsikter/behov som krockar med mina?

Fakta

Tid: 2021-12-01 10:00 - 12:00
Ort: Webbinarium
Lokal: Zoom
Arrangör: Jämställdhets- och lika villkorskommittén vid NJ-fakulteten
Mer information:

När: Onsdag den 1 december kl. 10.00-12.00

Var: Zoom, https://slu-se.zoom.us/j/63027340259, kod: 386336

Språk: Föreläsningen kommer att hållas på svenska

Kommitténs ambition är att arrangera så många av våra evenemang som möjligt på engelska, men ibland kommer något att vara på svenska, såsom beroende på inbjuden gäst/föreläsare.

Denna föreläsning kommer att hållas på svenska, men PowerPoint-presentationen kommer även att finnas tillgänglig på engelska. Om du föredrar att ställa frågor och delta i diskussionen på engelska är det välkommet.


Relaterade sidor: