11 nov

Online

Att sprida ringar på vatten 2021

Välkommen till årets nationella konferens i vattenpedagogik: "Att sprida ringar på vatten 2021". Årets tema är att berätta om vatten. Räkna med inspiration som kan förnya kommunikationsmetoderna för din verksamhet.

Hur berättar vi om vatten? Hur ökar vi kunskap och skapar engagemang för våra vattenmiljöer genom berättelser – och hur når vi ut med dem? På konferensen presenteras inspirerande exempel på olika sätt att berätta. Dela med dig av egna erfarenheter, ta del av hur andra gör och diskutera frågor som är viktiga för dig och din verksamhet inför 2022.

Vi längtar efter att träffas, men i år blir konferensen digital.

Välkomna önskar

Limniska nätverket, SLU Centrum för naturvägledning

Marina nätverket, Havsmiljöinstitutet

Se programmet längst ner på denna sida.

OBS: Anmälan är nu stängd.

Program

Preliminärt program

 

09.00-12.00

Välkommen och introduktion

  • Välkommen: Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattemyndigheten
  • Sveriges havsambassadör Helen Ågren. Nytt från klimatkonferensen COP 26, kopplingen till vatten och behovet av att öka vattenmedvetenheten.
  • Presentation av nätverken: Havsmiljöinstitutet, SLU Centrum för naturvägledning.

Inspiration – olika sätt att berätta om vatten

  • Musikturné med räkan Rut och hennes vänner, Stephanie Anvelid och Pär Glans, Vattenverkstaden.
  • Lankälvskatedralen - konstnärer gestaltar naturen. Helena Backius, Södra Hyttan.
  • Unga havsambassadörer – ett sätt att stärka ungas engagemang i havsmedvetenhet, Linn Johansson och Michael Palmgren, Marint kunskapscenter Malmö.
  • Torsktoner – Project Breathless, Anna Björn, Baltic Sea Science Center, Skansen.

Storytelling som ger ringar på vattnet

Kommunikatören Ragnhild Larsson leder en workshop där vi lär oss storytelling som metod för att berätta om vatten – och att öka vattenmedvetenheten. Ragnhild lär ut hantverket och vi övar oss med konkreta exempel. 


12.00 Lunch


13.00-16.00

Utveckling och samverkan 2022, diskussioner

  • Utvecklingsbehov: Så kan våra verksamheter bli bättre på att sprida ringar på vatten.
  • Samverkan 2022: Vad kan vi göra tillsammans i nätverken för att stödja detta? 

Filmgala!

Världspremiär, med nya närproducerade filmer från höstens filmkurs för marina och limniska nätverken. Hur kan vi alla använda film för att berätta om vatten?

Open space om att sprida ringar på vatten

Vi skapar gruppdiskussioner kring engagerande teman. Open Space-formatet är kreativt, dynamiskt och alla kan bidra med inspiration och erfarenhetsutbyte. Föreslå gärna teman.

Summering, avslutning och tack


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv