27
okt
Webbsänds/online

Värt att veta - Skogliga vatten och global påverkan

seminarier, workshops |
Hjalmar Laudon, SLU.

I detta föredrag kommer Hjalmar Laudon, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, att berätta om hur klimatförändringar och långväga transporter av luftföroreningar påverkar skogens vatten.

Språk: Engelska.
Plats: Online. Länk publiceras senare. Föredraget kommer också att sändas live via SLU-bibliotekets Facebooksida

En av dina favoritplatser är säkert ett litet vattenhål någonstans i skogen. Att det kan påverkas av lokal markanvändning är många säkert medvetna om, men hur mer globala företeelser kan påverka skogens vatten är nog mindre känt.

Under föredraget ges några nedslag i hur klimatförändringar och långväga transporter av luftföroreningar påverkar vattenflöden och vattenkvalitet i några västerbottniska vatten.

Föredragshållare är Hjalmar Laudon, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Fakta

Tid: 2021-10-27 12:10
Ort: Webbsänds/online
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap, SLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning

Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna. 

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.


Relaterade sidor: