28
okt
Online

Nätverksträff marina och limniska nätverken

Wanted: Du som använt vattenkikare, håv, ubåt, snöskor, kanot eller andra metoder för att få närkontakt med livet under ytan.

Naturvägledning i vatten

Välkommen till morgonwebbineriet ”Närkontakt med livet under ytan”. Vi behöver dina tankar och erfarenheter om hur man kan uppleva och förstå livet under ytan.

Kom med tips om olika metoder, dela era erfarenheter och bidra till ny gemensam kunskap. Alla som har erfarenhet – eller bara är allmänt nyfikna – är välkomna!

Anmälan nätverksträff

Vilket nätverk anser du dig tillhöra?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv