1 sep
2 sep

Röstånga, Söderåsens nationalpark

Seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur

Söderåsens nationalpark CC by-SA4 Joakim Hansén

Välkommen till ett praktiskt inriktat seminarium om naturvägledning och den skyddade naturens potential att bidra till folkhälsa. Seminariet riktar sig till alla med intresse för naturvägledning och hälsa, och som vill ordna eller redan ordnar aktiviteter i skyddade naturområden.

1 - 2 september möts vi naturvägledare, förvaltare, forskare, enskilda företagare och turismaktörer för att diskutera, utbyta erfarenheter och prova aktiviteter. Målet är att varje deltagare, innan seminariet är slut, ska ha påbörjat ett tankearbete om egna aktiviteter på hemmaplan.

Seminariet ordnas av SLU Centrum för nautrvägledning, CNV, på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete med Söderåsens nationalpark och SLU Framtidens djur, natur och hälsa. 

På CNV:s webbplats hittar du mer information och kan anmäla dig till seminariet senast 24 juli

Kontakt/frågor: Välkommen att mejla dina frågor till oss på cnv@slu.se.

Varmt välkommen!


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv