19 maj

Skype

Workshop: Vattenpedagogik i Bottenviken och dess avrinningsområde

seminarier, workshops |
Barn håvar i vatten.

De nationella nätverken för limnisk- och marin pedagogik bjuder in till en gemensam workshop för dig som jobbar med kunskapshöjande aktiviteter i och om vatten, i Bottenviken eller i dess avrinningsområde. Under en halvdags workshop har du möjlighet att inspireras och få dela erfarenheter med andra.

Workshopen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med pedagogik i och om vatten. Du kan komma från skolans värld, en ideell organisation, naturrum, museum, universitet eller annan offentlig eller privat verksamhet. Avsikten med workshopen är att göra det möjligt för er som arbetar med vattenfrågor runt Bottenviken och dess avrinningsområde att träffas och utbyta kunskap och erfarenhet med varandra.

Program

  • Introduktion
  • Inspirationsföreläsning om läkemedel och dess effekter i vattenmiljö, Tomas Brodin, SLU
  • Inspirationsföreläsning om naturvägledning, Ludmilla Wieslander, naturum Ammarnäs
  • Gruppdiskussioner/lär dig mer om:
  1. Livet i Havet - en digital fälthandbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden.
  2. Sveriges vattenmiljö – digitalt hjälpmedel för att hitta fakta om det aktuella miljötillståndet i svenska vatten.
  3. Diskussionsteman sätts utefter deltagarnas önskemål som kan anges i anmälan.
  • Sammanfattning och avslut

Pris: Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan.

Anmäl dig på Havsmiljöinstiutets hemsida senast fredag den 8:e maj.

Ange i anmälan vilken av gruppdiskussionsteman du är mest intresserad av, eller om du har några önskemål om andra teman att diskutera.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning, CNV
cnv@slu.se