14 maj

Online

Öppen digital föreläsning: Glappet mellan kunskap och handling

evenemang |

Klimatförändringar diskuteras i många sammanhang och vi är alla medvetna om att vi kommer att behöva förändra vårt beteende. Trots det finns ett glapp mellan vad vi vet att vi borde göra och vad vi faktiskt gör. Vad beror det här på?

Klimatstudenterna arrangerar i samarbete med SLU-biblioteket och miljöenheten en öppen föreläsning med Klimatpsykologerna. Klimatpsykologerna är legitimerade psykologer med specialinriktning på klimat- och miljöfrågor.

Föreläsningen fokuserar på varför det, trots det akuta läget, är så svårt för oss att agera utifrån den kunskap vi har om hur vi själva behöver ställa om våra vanor. Föreläsare är Kata Nylén. Hon har en bakgrund som projektledare för preventiva insatser inom skola och socialt arbete, och föreläser samt håller workshops om klimatpsykologi.

Klimatstudenterna är en snabbt växande studentförening som idag finns på 14 lärosäten i Sverige. Varje lokal grupp arbetar utifrån förutsättningarna som finns på sitt lärosäte. Deras gemensamma mål är att hjälpa lärosätena att leva som de lär och ta klimatforskningen på allvar. Föreläsningen utgår från Klimatstudenterna och Klimatpsykologernas gemensamma tankar kring varför vi inte gör mer inom klimat- och miljöfrågorna.

Föreläsningen ges på svenska.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation