21 apr

Online

Korkrot på tomat i växthus – seminarium på Skype

Välkomna till webb-seminarium med Hanna Friberg från SLU

Jordburnarotsjukdomar är en av de stora utmaningarna i ekologisk växthusodling. I detta webbinariumsammanfattar vi kunskaper och erfarenheter om metoder för att motverka skadeverkningar av korkrot, Pyrenochaetalycopersici, i ekologisk tomatodling –från ett odlardrivet projekt med start 2003 till ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid SLU.

Fakta

Tid: 2020-04-21 09:00 - 11:00
Ort: Online
Arrangör: Jordbruksverket
Sista anmälningsdag: 16 april 2020
Mer information:

Anmäl dig senast den 16 april. Kursen är på Skype och börjar kl. 09:00 och slutar kl. 10:00. Anmäl dig senast den 16 april på www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier


Länk till dokument