8
dec

9
dec
Endast digitalt via zoom, Zoom

Växjö möte 2020

Glödlampa.

Välkomna till årets upplaga av Växjö möte! Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens.

Syftet med konferensen är att förmedla de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling, som underlag för rådgivning och utbildning kommande vinter och odlingssäsong.

Årets konferens blir digital. Länk och lösenord fås vid anmälan. 

Fakta
Tid: 2020-12-08 - 2020-12-09
Ort: Zoom
Lokal: Endast digitalt via zoom
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp. Programmet utarbetat tillsammans med Jordbruksverket och Hushållningssällskapen i Skåne, Halland och Kalmar-Kronoberg-Blekinge.
Sista anmälningsdag: 2 december 2020
Pris: 250 kr för en dag, 400 kr för bägge dagar.
Mer information:

Program

Tisdag

Kl.

Föredrag

Föredragshållare

08:30

Välkommen till den 48:e sydsvenska växtodlings-
och växtskyddskonferensen 2020

Carl-Otto Swartz,
SLU Partnerskap Alnarp

08:40

Försöksåret 2020, Sverigeförsöken

Ulrika Dyrlund-Martinsson Hushållningssällskapet Skåne

Robert Ekholm, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

 

Ogräs med fokus gräsogräs

Moderator: Rikard Andersson

9:00

Snabba puckar från årets ogräsförsök

 

Frans Johnson, Rikard Andersson, Jordbruksverket

09:20

Paus

 

09:35

Integrerad bekämpning av gräsogräs i spannmålsdominerade växtföljder. Föredraget framförs på engelska

Helle Bundgaard Elander, Velas, DK

10:05

Uthållig gräsogräskontroll. Föredraget framförs på engelska

Alexander Menegat, SLU

10:25

Slutdiskussion ogräs. Genomförs på engelska

 

10.35

Paus

 

 

 

Raps

Moderator: Göran Bergkvist

10:45

Oilseed rape – growth development and impact of low temperature. Föredraget framförs på engelska

Dr Ute Kropf, Fachhochschule Kiel

11:15

Raps, ogräs och svampsjukdomar

Albin Gunnarsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

11:35

Tillväxtreglering

Daniel Finnfors, HIR Skåne.

11:55

Paus

 

 

Växtskydd

Moderator: Gunilla Berg

12.:55

Varför svampangrepp 2019 men små angrepp 2020?

Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp

13:10

Svampförsök i stråsäd 2020

Ida Lindell, Kerstin Wahlquist, HIR Skåne,

Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp

13:30

Kornfluga och kornjordloppa – försöksresultat 2020

Therese Christerson, Växtskyddscentralen Alnarp och Linda af Geijersstam, Växtskyddscentralen Kalmar

13:45

Slutdiskussion växtskydd

 

13:55

Paus

 

14:00

 

Mjöldryga, kommande gränsvärden och hur hanterar handeln detta?

C-G Pettersson, Lantmännen

14:15

Mjöldryga – odlingsåtgärder för att minska angrepp

Kerstin Wahlquist   HIR Skåne

14:30

Paus

 

 

Vallfröodling/potatis

Moderator: Robert Ekholm

14:45

Lönsamhet i vallfröodling

Erik Moll, Sveriges Frö - och Oljeväxtodlare

15:05

Strategier för Alternaria - och bladmögelbehandlingar

Stefan Hansson, Lyckeby Starch AB

15:20

Betning mot Rhizoctonia i stärkelsepotatis

Stefan Hansson, Lyckeby Starch AB

15:30

Slutdiskussion vallfröodling/potatis

 

15.40

Slut och tack för idag

 

 

Onsdag

   
     

Kl.

Föredrag

Föredragshållare

08:00

Inledning

Carl-Otto Swartz

 

Växtnäring

Moderator: Emma Hjelm

08:10

Absolut kväveupptag med Cropsat

Sandra Wolters, SLU

08:30

Sortberoende kvävestrategier i höstvete och maltkorn

Mattias Hammarstedt, HIR Skåne,

Ingemar Gruvaeus, Yara

08:55

Paus

 

09:15

Höga veteskördar är förknippade med hög magnesium- fosforkvot i den växande grödan

Martin Weih, SLU

09:35

Vetegapet hur och varför varierar skördepotentialen inom fält?

Lena Engström, SLU

09:55

Halva ytan bearbetad - direktsådd av höstvetet i tidigare etablerad mellangröda

Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

10:15

Paus

 

10:25

Oljerättika och klumprotsjuka

Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult

10:45

Så påverkar mellangrödor mikrolivet i marken

Hanna Friberg, SLU

11:10

Paus

 

11:20

Mellangrödor på Krokstorp - resultat från ett storskaligt fältförsök

Gunnel Hansson, HIR Skåne

11:40

Mellangrödor före sockerbetor på Kronoslätts gård

Sven-Erik Svensson, SLU

12:00

Ett nytt webbverktyg med beslutsstöd för mellangrödor

Oskar Hansson, HIR Skåne

12:15

Paus

 

 

Vall och grovfoder

Moderator: Robert Ekholm

13:00

Inno4Grass – samverkan ger tillgång till mer vallkunskap över gränserna

Nilla Nilsdotter - Linde, SLU,

Anna Carlsson, Svenska Vallföreningen

13:30

Torkans påverkan på arternas roll i vallen

Magnus Halling, SLU

13:45

Paus

 

13:55

Orsaker till dålig uppkomst och etablering av majs

Linda af Geijersstam, Växtskyddscentralen,

Kalmar

Magnus Nilsson, HS Skåne

14:30

Avslutning och tack för i år

Carl-Otto Swartz

14:35

Paus

 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se