2
dec
Online via Zoom

No regrets? Ackumulering av mikroplaster i jordbruksmark

Mikroplast är en av de många föroreningar som finns i avloppsslammet som appliceras på jordbruksmark. Prognosen är att nuvarande svenska praxis att använda slam som jordförbättring kommer att fortsätta och eventuellt till och med öka över tid. Det är därför viktigt att vi har en klar uppfattning om mikroplastens väg och slutgiltiga deponeringsplats samt de sammanhängande riskerna med mikroplast i slam som appliceras på jordbruksmark.

Syftet med symposiet är att dela resultat från IMPASSE-projektet och att lyfta fram annan relevant forskning i Sverige som grund för dialog. Specifikt hoppas vi kunna diskutera om vår nuvarande kunskap är tillräcklig för att på ett säkert sätt hantera riskerna med mikroplast i slam som appliceras på jordbruksmark eller om vi borde följa försiktighetsprincipen tills vi vet mer?

Fakta
Tid: 2020-12-02 13:30
Ort: Online via Zoom
Mer information:

​IMPASSE-projekt ”Impacts of MicroPlastics in AgroSystems and Stream Environments” stöds av JPI Water/FORMAS. Sedan 2016 har vi inom projektet vid SLU arbetat med kollegor i Kanada, Spanien, Norge och Tyskland för att bygga en bättre förståelse för riskerna med mikroplast i jordbruksmark. Ett av de viktigaste resultaten i projektet har varit att den största delen av mikroplaster i slam som appliceras på jord verkar transporteras från systemet. mikroplastens slutliga deponeringsplats är för närvarande okänd, men partiklarna kan transporteras vidare till sjöar, vattendrag eller tränga ner i grundvattnet.

I projektet har vi också intervjuat relevanta svenska experter inom regeringen, avloppsrenings sektorn, forskningsorganisationer och icke-statliga organisationer för att bättre förstå både aktuell kunskap och perspektiv på mikroplast i slam som appliceras på jordbruksmark.


Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se