1
apr

2
apr
Stockholm

DJUR NATUR HÄLSA 2019

Välkommen till en 2-dagarskonferens med fokus på djur och natur som resurs för framtidens folkhälsa! Forskningsplattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa arrangerar en konferens med inriktning mot det nationella folkhälsomålet om en jämlik hälsa och FN:s globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande genom Agenda 2030.

Konferensen tar bl a upp frågor som: Vad ska till för att natur och djur ska bli en självklar del i hälsofrämjande åtgärder? Naturens hälsofrämjande effekter - vilka evidens finns? Exempel på hund- och hästundersödda insatser.

Tanken är att konferensen ska bli ett forum för att mötas, diskutera, ta del av lyckade insatser, visa på nyttan av djur och natur som resurs för människors hälsa och för att utforma nya lösningar på framtidens folkhälsoutmaningar.

Fakta
Tid: 2019-04-01 - 2019-04-02
Ort: Stockholm
Arrangör: SLU Framtidens djur, natur och hälsa
Mer information:

http://www.djurnaturhalsa2019.se/Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se