28
mar
Umeå

Nordic Nature Health Hub workshop om SKOG och HÄLSA

seminarier, workshops |

Nordic Nature Health Hub bjuder in till en workshop med temat Skog och Hälsa. De presenterar erfarenheter inom området från en forskargrupp i Umeå och ger en chans att prova på en skogsintervention – en metod för återhämtning från stress och utmattningsdepression som använts i forskningen. Därefter kommer vi att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte i en utställning/postersession för deltagande företag och i gruppdiskussioner om hur man kan utveckla användningen av naturen och hälsorelaterad verksamhet i sitt företag?

Program

Torsdag 28/3

8.30-13.00 Presentation och ”prova på” en skogsintervention – en metod för återhämtning från stress och utmattningsdepression – UTOMHUS (Ann Dolling (SLU) Elisabet Bohlin (SLU) Elisabeth Sonntag-Öström (Umeå Universitet) Lisbeth Slunga Järvholm (Västerbottens Läns landsting))

8.30-9.00 Samling vid SLU och vidare transport till Bäcksjön (ett skogsområde ca 15 km utanför Umeå)

9.00-11:30 Forskare från SLU och Umeå universitet berättar om sin tidigare forskning och alla får möjlighet att testa verktygen som användes i forskningsstudien
 Presentation av forskningsstudien, mindfulness-övning och kaffe
 Rundvandring i de olika skogstyperna
 Återhämtningsövning och sinnesstämningsenkät

11.30-13.00 Lunch och återresa till SLU

13.00-15.30 Workshop – Hur kan jag utveckla användningen av naturen och hälsorelaterad verksamhet i mitt företag?
 Kort inledning till workshop
 Utställning/Postersession. Presentation av deltagande företag med broschyrer, poster eller annat informationsmaterial.
 Gruppdiskussioner där olika typer av företagare ( t ex naturföretagare, hälsoföretagare, omsorgsföretagare, turismföretagare) utbyter erfarenheter om sina sätt att jobba med natur- och hälsoverksamhet. Dessutom diskuteras hur man kan utveckla sin verksamhet med hjälp av idéer från övriga företagare OCH vilka verktyg som saknas för att kunna optimera verksamheten.
 Uppsummering av gruppdiskussionerna och presentation av de viktigaste slutsatserna.

15:30-16:00 Avslutning
Pris
300kr (lunch, kaffe & transport till Bäcksjön).

Anmälan
Anmälan och frågor per mail till elisabet.bohlin@slu.se senast 11 mars 2019

Ange Namn, kontaktuppgifter, ev. företag och om du har några matallergier/önskemål.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se