11
mar

3
maj
Online course

Doktorandkurs: Information retrieval and methods for scientific communication

Man med dator i knäet, i en eka i skogen

På kursen Information retrieval and methods for scientific communication får du värdefulla färdigheter och insikter, som kommer att göra din vardag som forskare enklare och effektivare.

Vad innehåller kursen?

Kursen motsvarar 3 HECS och har en bred ansats till informationssökning och vetenskaplig kommunikation. Den tar upp alla steg i forskningsprocessen, från sökstrategier till kommunikation av de vetenskapliga resultaten. Undervisande lärare på kursen är specialister inom:

  • litteratursökning i databaser och sökmotorer för webben
  • referenshantering
  • publiceringsstrategier och open access
  • bibliometri
  • upphovsrätt och patent
  • arkivering av forskningsdata

Hur går kursen till?

Kursen är helt webbaserad, utan några fysiska träffar. Samtliga läraktiviteter, inlämning av uppgifter och kommunikation sker via SLU:s lärplattform. Kursen går på deltid, vilket ger dig stor frihet att planera din arbetstid och att delta i kursen oavsett arbetsort. Kursen ges på engelska.

Fakta
Tid: 2019-03-11 - 2019-05-03
Ort: Online course
Arrangör: SLU-biblioteket
Sista anmälningsdag: 25 februari 2019
Mer information:

Information retrieval and methods for scientific communication

Kursen är fulltecknad men om du vill bli uppskriven på reservlistan är du välkommen att registrera dig via formuläret. Vi kontaktar dig om det blir en ledig plats.


Relaterade sidor:
Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE