12
nov
Lärosal T, Ulls hus, Ultuna, Uppsala

Workshop: SLU:s nya globala policy

Bidra till arbetet med SLU:s globala policy vid en workshop den 12 november och/eller gå med i en arbetsgrupp för de kommande månaderna.

Läs mer och anmäl dig (senast 27 okt) på engelsk sida

Fakta
Tid: 2019-11-12 09:00 - 15:45
Ort: Ultuna, Uppsala
Lokal: Lärosal T, Ulls hus
Sista anmälningsdag: 3 november 2019
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se