Hoppa till huvudinnehåll

Universitetsledning


Det finns 8 sidor som är taggade med Rektor:

ÅR2020

SLUs medarbetare och studenter har gjort ett imponerande arbete under året med att ställa om i stället för att ställa in, och verksamheten har fungerat väl under omständigheterna. Fler studenter har

RektorIVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker kompetensen och kunnandet med 42 nya ledamöter, varav sju internationella. Bland de invalda finns Maria Knutson Wedel, SLU:s rektor. – IVA har

BiomångfaldUNTdebatt

Människans nyttjande av naturresurser innebär ett hot mot ekosystemen och en oåterkallelig förlust av arter. För en förändring krävs att ord omsätts i verkliga åtgärder. Därför tecknar viktiga

SLUiAIavtal

SLU har tecknat avtal med Lindholmen Science Park AB om samverkan inom AI Innovation of Sweden från den 23 september 2020 till och med den 31 december 2021. Avtalet innebär att SLU blir partner i AI

SLU stödjer sjukvården i Uppsala län

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) levererade i fredags skyddsmaterial till Enköpings och Älvkarlebys kommuner för att stödja sjukvården vid hanteringen av patienter som smittats av Covid-19. SLU

Rise

I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia

samverkansavtal

Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala kommun har tecknat avtal om partnerskap med syfte att utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Avtalet

Rektorerdebatt

Vi uppmanar regeringen: se inte forskningspolitik isolerat från annan politik, skriver 17 företrädare för universitet och företag, däribland SLU:s rektor Maria Knutson Wedel, i en debattartikel i UNT

Loading…