CV-sida

Therese Malm

Therese Malm
Therese Malm är doktorand på Biosystem och teknologi.

Presentation

Mitt projekt om energianvändning och termiskt klimat i grisstallar förenar mina kunskaper om byggnader och mitt personliga intresse för lantbruksdjur. Jag har över 20 års erfarenhet som teknisk konsult inom bygg och har jobbat med exempelvis miljöcertifieringar, innemiljöutredningar, byggnadsinventeringar och förebyggande fuktsäkerhet vid nyproduktion. Jag har jobbat i huvudsak med skolor, kontor och bostäder.

Forskning

Projektet ”förbättring av energieffektiviteten och inomhusklimatet i stallbyggnader genom passiva och aktiva åtgärder” syftar till att titta på möjliga åtgärder på stallbyggnaden för att minimera de negativa effekterna av klimatförändringar såsom värmeböljor och ökad nederbörd för djur och djurägare. Exempel på förslag till åtgärder som ska undersökas är gröna tak det vill säga tak med sedum eller annan växtlighet, val av byggnadsmaterial, skuggning av byggnad, olika typer av ventilation, mekanisk kyla samt värmeåtervinning. Åtgärderna utvärderas genom datorsimuleringar. Förhoppningen är att man genom projektet ska hitta kostnadseffektiva lösningar för befintliga stall men också för nya stall som är energieffektiva och ger ett bra inomhusklimat även i ett framtida varmare och fuktigare klimat.

Länk till projektet:

Förbättring av energieffektiviteten och inomhusklimatet i stallbyggnader genom passiva och aktiva åtgärder (Improving energy-efficiency and indoor climate of livestock buildings through passive and active adaptation measures)

Energimyndigheten finansierar ett nytt forskningsprojekt om energianvändning och termisk komfort i stallbyggnader | Externwebben (slu.se)

Bakgrund

Lantmätare (Civ Ing, KTH 1998)

Master in Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure (KTH 1998)
Kontaktinformation

Doktorand vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415223, +46761273904
Postadress:
Biosystem och teknologi, Box 103
23053 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp