CV-sida

Susanne Lundmark

Susanne Lundmark
Chef för enheten Kommunikation samt chef för enheten Bild på SLU Artdatabanken.

Presentation

Chef för enheten Kommunikation samt chef för enheten Bild på SLU Artdatabanken.

Ingår i SLU Artdatabankens ledningsgrupp. Rapporterar till chef för SLU Artdatabanken.

Enheten Kommunikation ansvarar för intern och extern kommunikation, marknadsföring och försäljning samt press inom SLU Artdatabankens verksamhet.

Enheten Bild ansvarar för bildproduktion av artinformation samt arbetar med upphovsrättsfrågor.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Enhetschef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation
Telefon: +4618672686, +46725464280
Postadress:
Box 7007
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala, Uppsala