CV-sida

Siri Caspersen

Siri Caspersen

Presentation

Forskningsområde

Rotfysiologi, mykorrhizasymbios, växtnäringsfrågor.

Undervisning

Växtfysiologi, växtnäring, mykorrhiza, markkemi

Projektkurs i samarbete med trädgårdsnäringen.

Kursansvarig för Växtfysiologi för trädgårdsingenjörer, Projektkurs Trädgård samt Teknologiska och biologiska grunder för odling.

Bakgrund

Cand Scient i växtfysiologi 1988
Fil Dr i trädgårdsvetenskap 1997


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-415327
Arbetsbeskrivning: växtnäring, fosfor, mykorrhiza, rotfysiologi, produktionsfysiologi, potatis, grönsaker, blåbär, hortikultur, trädgårdsvetenskap
Postadress:
Biosystem och teknologi
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 14, Alnarp

Publikationslista: