CV-sida

Simon Hallstan

Simon Hallstan
Jag arbetar på Vatten och miljö, bland annat med institutionens webbsidor, med olika miljöanalysprojekt, samt som ansvarig för verksamhetsområdet Biologiska effekter inom Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB).

Presentation

Uppdrag och projekt

Intressen

  • Vetenskapskommunikation
  • Metoder för att klassa ekologisk status
  • Biologiska index som beskriver påverkan på akvatiska ekosystem
  • Artutbredningsmodeller

Verktyg

  • R
  • Arcmap
  • QGIS

Tidigare projekt

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i biologi från Uppsala universitet. 2011 försvarande jag min licentiatavhandling vid Vatten och miljö, SLU.

Publikationer i urval

Alla publikation i SLUPub

Alla publikation i Google Schoolar

-

Hallstan, S & Grandin, U. 2018. Analyser av resultat från övervakningsprogram fjällvegetation - vägledning samt analys av Åreskutans vegetation 2006–2017. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, 2018:1

RK Johnson, X Zhao, S Hallstan. 2018. Disentangling the response of lake littoral invertebrate assemblages to multiple pressures. Ecological Indicators 85, 1149-1157.

RK Johnson, DG Angeler, S Hallstan, L Sandin, BG McKie. 2017. Decomposing multiple pressure effects on invertebrate assemblages of boreal streams. Ecological Indicators 77, 293-303.

Johnson RK, Hallstan, S. Benthic invertebrates in streams and lakes. In Lindegarth et al (Editors). 2016. Ecological Assessment of Swedish Water Bodies; development, harmonisation and integration of biological indicators. Final report of the research programme WATERS. Deliverable 1.1-4, WATERS report no 2016:10. Havsmiljöinstitutet, Sweden.  

Hallstan Simon, Trigal Cristina, Johansson Karin, Johnson Richard (2013). The impact of climate on the geographical distribution of phytoplankton species in boreal lakes. Oecologia, 173 (4), pp.1625-1638.

Hallstan Simon, Johnson Richard, Sandin Leonard (2013). Effects of Dispersal-Related Factors on Species Distribution Model Accuracy for Boreal Lake Ecosystems. Diversity, 5 (2), pp.393-408.

Hallstan Simon (2011). Species distribution models : ecological applications for management of biodiversity. Licentiatavhandling. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.

 

 


Kontaktinformation
Miljöanalysspecialist vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för ekologi och biodiversitet
Telefon: +4618673160
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se