CV-sida

Simon Hallstan

Simon Hallstan
Mina arbetsuppgifter inkluderar kommunikation, webb och miljöanalys.

Presentation

Jag är anställd som miljöanalysspecialist vid institutionen för vatten och miljö.

Uppdrag och projekt

Intressen

  • Vetenskapskommunikation
  • Metoder för att klassa ekologisk status
  • Biologiska index som beskriver påverkan på akvatiska ekosystem
  • Artutbredningsmodeller

Verktyg

  • R
  • Arcmap
  • QGIS

Tidigare projekt

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i biologi och utbildning i vetenskapskommunikation från Uppsala universitet. 2011 försvarande jag min licentiatavhandling vid Vatten och miljö, SLU.

Publikationer i urval

Alla publikation i SLUPub

Alla publikation i Google Schoolar

-

Hallstan, S & Grandin, U. 2018. Analyser av resultat från övervakningsprogram fjällvegetation - vägledning samt analys av Åreskutans vegetation 2006–2017. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, 2018:1

RK Johnson, X Zhao, S Hallstan. 2018. Disentangling the response of lake littoral invertebrate assemblages to multiple pressures. Ecological Indicators 85, 1149-1157.

RK Johnson, DG Angeler, S Hallstan, L Sandin, BG McKie. 2017. Decomposing multiple pressure effects on invertebrate assemblages of boreal streams. Ecological Indicators 77, 293-303.

Johnson RK, Hallstan, S. Benthic invertebrates in streams and lakes. In Lindegarth et al (Editors). 2016. Ecological Assessment of Swedish Water Bodies; development, harmonisation and integration of biological indicators. Final report of the research programme WATERS. Deliverable 1.1-4, WATERS report no 2016:10. Havsmiljöinstitutet, Sweden.  

Hallstan Simon, Trigal Cristina, Johansson Karin, Johnson Richard (2013). The impact of climate on the geographical distribution of phytoplankton species in boreal lakes. Oecologia, 173 (4), pp.1625-1638.

Hallstan Simon, Johnson Richard, Sandin Leonard (2013). Effects of Dispersal-Related Factors on Species Distribution Model Accuracy for Boreal Lake Ecosystems. Diversity, 5 (2), pp.393-408.

Hallstan Simon (2011). Species distribution models : ecological applications for management of biodiversity. Licentiatavhandling. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.

 

 

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se