CV-sida

Sara Frosth

Sara Frosth

Presentation

Disputerad bioteknolog med intresse för veterinärmedicinsk bakteriologi, molekylärbiologi, proteinteknologi och vaccinologi mm.

Gjorde mitt doktorsarbete om Dichelobacter nodosus och fotröta hos får och mitt postdoktorsarbete om Campylobacter hos slaktkyckling.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Referee-uppdrag i tidskrifter som till exempel, Environmental Microbiology and Environ. Microbiol. Reports, Vaccines, Molecular & Cellular Probes, Veterinary Microbiology, Journal of Clinical Microbiology och Journal of Equine Veterinary Science.

Undervisning

Kursledare och examinator för kursen "Djurens biologi 2 - cellen", HV0133 (15 hp) sedan hösten 2018.

Delkursledare och föreläsare veterinärmedicinsk bakteriologi på kursen "Parasitologi, mykologi och veterinär infektionsbiologi", 3MK001 (15 hp) 2018.

Föreläsare Bakteriologi Årskurs 2 Veterinärprogrammet.

Forskning

Pågående projekt:

Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling. Projektledare (Sandberg 2018-2019)

Åtgärder för att minska andelen kycklingar med Campylobacter i Sverige. Projektdeltagare (SLF 2019-2021; PI Ingrid Hansson)

Deltar även i projekt för att ta fram vaccin mot Streptococcus suis på gris samt Staphylococcus aureus på nöt.

Handledning

Biträdande handledare:

PhD MRSA hos gris, pågående
PhD Campylobacter hos slaktkyckling, pågående
MSc Variation of microbiota – effects on disease and mortality in Swedish dairy calves, 2018                                                                                                                                    

Publikationer i urval

Avhandling:

Frosth S. (2016). Dichelobacter nodosus and footrot in Swedish sheep. Increased knowledge and improved laboratory diagnostics.
http://pub.epsilon.slu.se/13845/

 

Internationella:

Ferrari, S., Frosth, S., Svensson, L., Fernström, LL,. Skarin, H., and Hansson I. (2019). Detection of Campylobacter spp. in water by dead-end ultrafiltration and application at farm level. Journal of Applied Microbiology.
https://doi.org/10.1111/jam.14379

Frosth, S., Pringle, J., and Lewerin, SS. (2018). Potential transmission of bacteria, including Streptococcus equi spp., between stables via visitors’ clothes. Journal of Equine Veterinary Science, 71: 71-74.
https://doi.org/10.1016/j.jevs.2018.10.002

Locher, I., Giger, L., Frosth, S., Kuhnert, P., and Steiner, A. (2018). Potential transmission routes of Dichelobacter nodosus. Veterinary Microbiology, 218: 20-24.
https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2018.03.024

Frosth, S., König, U., Nyman, A.K., and Aspán, A. (2017). Sample pooling for real-time PCR detection and virulence determination of the footrot pathogen Dichelobacter nodosus. Veterinary Research Communications, 41(3), 189-193.
http://dx.doi.org/10.1007/s11259-017-9686-9

Maboni, G., Blanchard, A., Frosth, S., Stewart, C., Emes, R., and Tötemeyer, S. (2017). A distinct bacterial dysbiosis associated skin inflammation in ovine footrot. Scientific Reports 7, 45220.
http://dx.doi.org/10.1038/srep45220

Maboni G., Frosth S., Aspán A., and Tötemeyer S. (2016). Ovine footrot: new insights into bacterial colonization. Veterinary Record, (179).
http://dx.doi.org/10.1136/vr.103610

Frosth, S., König, U., Nyman, A-K., Pringle, M., and Aspán A. (2015). Characterisation of Dichelobacter nodosus and detection of Fusobacterium necrophorum and Treponema spp. in sheep with different clinical manifestations of footrot. Veterinary Microbiology, 179 (1-2):82-90.
http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.02.034

Kennan RM., Gilhuus M., Frosth S., Seemann T., Dhungyel O., Whittington R., Boyce JD., Aspán A., Jørgensen HJ., Bulach DM., and Rood JI. (2014). Genomic evidence for a globally distributed, bimodal population in the ovine footrot pathogen Dichelobacter nodosus. mBio 5(5):e01821-14.
http://dx.doi.org/10.1128/mBio.01821-14

Frosth S., Slettemeås JS., Jørgensen HJ., Angen Ø., and Aspan A. (2012). Development and comparison of a real-time PCR assay for detection of Dichelobacter nodosus with culturing and conventional PCR: harmonisation between three laboratories. Acta Veterinaria Scandinavica, 31;54(1).
http://dx.doi.org/10.1186/1751-0147-54-6

Lindahl S., Söderlund R., Frosth S., Pringle J., Båverud V., and Aspán A. (2011). Tracing outbreaks of Streptococcus equi infection (strangles) in horses using sequence variation in the seM gene and pulsed-field gel electrophoresis. Veterinary Microbiology, 153 (1-2):144-9.
http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2011.03.027

Båverud V., Johansson SK., and Aspán  A. (2007). Real-time PCR for detection and differentiation of Streptococcus equi subsp. equi and Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. Veterinary Microbiology, 124 (3-4):219-29.
http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2007.04.020

Johansson S., Feinstein RE., Johansson KE., and Lindberg A. (2006). Occurrence of Helicobacter Species other than H. Hepaticus in Laboratory Mice and Rats in Sweden. Comparative Medicine, 56(2): 110-13.

Salomonsson AC., Aspán A., Johansson S., Heino A., and Häggblom P. (2005). Salmonella detection by polymerase chain reaction after pre-enrichment of feed samples. Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 13 (2): 96-110.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-4581.2005.00012.x

 

Nationella:

Angen Ø., Akkad NB., Worm R., Nymand A., Frosth S., Aspán A., Slettemeås JS., Jørgensen H., and  Klaas IC. Detektion af Dichelobacter nodosus og sanering for ondartet klovsyge i tre danske fårebesætninger. DVT 8/2011 sidor 28-34.

König U., Nyman A., Aspán A., Frosth S., Båverud V., Verdier KD., Averpil HB., and Holmström A. Förekomst av fotröta hos slaktlamm i Sverige. Svensk Veterinärtidning 4/2010, sidor 11-15.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: 018-672364
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala