CV-sida

Robin Harder

Robin Harder
Robin tillämpar systemanalytiska verktyg för att stödja omställningen till en mer omfattande återföring av växtnäring från organiska restströmmar till lantbruk.

Presentation

Robin har en bakgrund inom vatten och avlopp samt i miljösystemanalys. Hans forskning fokuserar på återvinning och återanvändning av växtnäring från ett systemperspektiv.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

- Okanagan Bioregion Nutrient Management

- Från återvinning av näringsämnen till återcirkulation av näringsämnen - genom utökat regionalt samarbete och samskapande mellan aktörer inom avfallshantering och livsmedelsområdet tillsammans

- End-of-wastewater: Co-creation of a knowledge brokering and public engagement toolbox to support sustainable nutrient and carbon recovery and reuse

Samverkan

Robin samarbetar med forskare både i Sverige och internationellt.

Publikationer i urval

Lorick D, Macura B, Ahlström M, Grimvall A, Harder R (2020). Effectiveness of struvite precipitation and ammonia stripping for recovery of phosphorus and nitrogen from anaerobic digestate: a systematic review. Environmental Evidence, DOI: 10.1186/s13750-020-00211-x.

Franco-Torres M, Rogers BC, Harder R (2020). Articulating the new urban water paradigm. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, DOI: 10.1080/10643389.2020.1803686.

Harder R, Wielemaker R, Molander S, Öberg G. (2020). Reframing human excreta management as part of food and farming systems. Water Research, DOI: 10.1016/j.watres.2020.115601.

Harder R, Wielemaker R, Larsen TA, Zeeman G, Öberg G. (2019). Recycling nutrients contained in human excreta to agriculture: Pathways, processes, and products. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, DOI: 10.1080/10643389.2018.1558889.

En fullständig lista finns att tillgå på OrcID.


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala