CV-sida

Rebecca Thörning

Rebecca Thörning
Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning hortikulturell ekonomi och hållbara livsmedelssystem på institutionen för människa och samhälle (IMS).

Presentation

Jag arbetar till största del med undervisning och forskning inom hortikultur med inriktning i hortikulturell ekonomi och hållbara livsmedelssystem. Kurserna jag är involverad i är Fö0435 Product development and innovation systems in horticulture och LV0102 Project management for innovation in sustainable food systems. Jag gör även ett litet gästspel på kursen LB0111 Project Management and Process Facilitation.

Inom forskningen arbetar jag främst som stöd till forskarna i det administrativa och är ofta den i teamet som samlar in data i form av framförallt intervjuer. Jag hjälper helt enkelt till där det behövs. Forskningen som jag för närvarande är involverad i behandlar ämnen som the Slow Flower Movement, matsvinn, förpackningslösningar och konsumenters matval.

Utöver undervisningen och forskningen, är jag involverad i projektgruppen SLU Horticulture där fokus ligger på att synliggöra hortikultur på olika sätt samt främja både samarbete mellan människor som arbetar med hortikultur på olika sätt, networking och öka söktrycket till de hortikulturella utbildningarna/kurserna på SLU. Jag driver även vårt instagramkonto @slu.horticulture

Utöver det, är jag frekvent med i mindre eller mer tidsbegränsade projekt.

Bakgrund

Masterexamen i Trädgårdsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Kandidatexamen i Informatik med inriktning Digital Design vid Högskolan Kristianstad.

Jag har även läst flertalet fristående kurser inom olika ämnen som kommunikation, miljöpsykologi, engelska och pedagogik. 

Är även utbildad Florist.

Publikationer i urval

Thörning, R., Ahlklo, Å.K. and Spendrup, S. (2022) “The Slow Flower Movement – exploring alternative sustainable cut-flower production in a Swedish context,” Heliyon, 8(10). Available at: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11086


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415511, +46733910780
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp