CV-sida

Mikael Molander

Mikael Molander

Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4640-415235, +46768-677093
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 16, Uppsala