CV-sida

Mattias Qviström

Mattias Qviström

Presentation

Jag är landskapsarkitekt med doktorsexamen och docentur från SLU. Sedan 2017 är jag professor i Landskapsarkitektur, särskilt fysisk planering. Dessförinnan var jag professor i Landskapsplanering, särskilt landskapsteori, vid SLU i Alnarp.

Jag ägnar mig åt landskaps- och planeringsforskning med ett särskilt fokus på hur det moderna landskapet formats av och samspelar med planeringen. Jag belyser det med hjälp av landskaps- och planeringshistoriska studier, med etnografiska studier (i kombination med ”mobility studies”), och med konceptuella studier där landskapsteori och relationell geografi spelar en viktig roll. Under senare år har två centrala teman i min forskning varit urbanisering (från peri-urban utveckling och konflikter mellan stad och land till studier av dagens förtätningsiver) och fritids- och grönplanering (historiskt och konceptuellt, men också studier av urban rekreation). Ett tredje, mer övergripande tema, är centralt för min pågående forskning: landskapsplaneringens historia och möjliga framtid.

 

Pågående forskningsprojekt:

"Reinventing landscape planning for targeting “undisciplined” environmental challenges", 2023 - 2025. Finansierat av Formas. Projektledare. 

"Therapeutic landscapes beyond the lush season: extending the well-being benefits of urban green and blue spaces through outdoor leisure",  2023 - 2026, finansierat av Formas. Projektet leds av Neva Leposa, SLU Uppsala. 

"The welfare landscape reassembled: policies for sustainable outdoor recreation in times of urban densification", 2017 –23. Finansierat av Formas. Projektledare.

"Norra Sorgenfri planned, populated and problematised: the role of social sustainability in urban renewal", 2018 – 2023. Finansierat av Formas. Projektet leds av Erik Jönsson, Uppsala Universitet.

"Transit-oriented development (TOD) for inclusive and sustainable rural-urban regions, TOD IS RUR", Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, 2021 - 24. Projektet leds av Greet De Block, Antwerpens universitet.  

Handledning

Jag är huvudhandledare åt doktoranderna Sued Ferreira da Silva, Mia Ågren och Carla Cruz (SLU), Ragnhild Claesson (Malmö universitet) och André Klaassen (University of Antwerp). Jag handleder även examensarbetare i landskapsarkitektur, om än i begränsad omfattning. 

Publikationer i urval

Qviström, M. 2023. “Decentring landscape: rethinking landscape analysis with a relational ontology”, Landscape Research, 48, 1108-1119, DOI: 10.1080/01426397.2023.2230911

Qviström, M., Normark, D., & Luka, N. 2023. ”Recreational mobilities in (and beyond) the compact city”, Mobilities, 18, 691-699

Lepoša, N., Peinert, H., Qviström, M. 2023. ”Negotiating the city during the dark season: a study of recreational running”, Mobilities, 18, 740-755

Qviström, M., Jansson, M. 2022. "Tracing discourses: learning from the past for future landscape architecture", i: Bruns, D., Hennecke, S (red), The Routledge Handbook of Landscape Architecture Education. Routledge. 

Engström, A., Qviström, M. 2022. “Situating the silence of recreation in transit-oriented development”, International Planning studies, 27, 411 – 424

Qviström, M. 2022. “Finding the pulse of the welfare landscape: reframing green space provision in modernist planning”, Geografiska annaler ser B, 104:3, 269-284, DOI: 10.1080/04353684.2022.2040376 

Pries, J., Qviström, M. 2022. “Revisiting the green geographies of welfare planning: an introduction”, Geografiska annaler ser B, 104:3, 185-191, DOI: 10.1080/04353684.2022.2101137

Pries, J., Qviström, M. 2021. "The patchwork planning of a welfare landscape: reappraising the role of leisure planning in the Swedish welfare state", Planning perspectives, 36:5, 923-948, DOI: 10.1080/02665433.2020.1867884 

Lexén, T., Qviström, M. 2021. "Negotiating asymmetric borders in an emerging soft region", European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2021.1895081

Qviström, M., Fridell, L., Kärrholm, M. 2020. "Differentiating the time-geography of recreational running", Mobilities, 15, 575 - 587.

Qviström, M., Wästfelt, A. 2020. "In search of the landscape theory of Torsten Hägerstrand", Landscape research, 45, 683 - 686. (Intro till temanummer) 

Qviström, M., Pries. Johan. 2020. "Välfärdens landskap i förtätningens tidevarv", tidningen Utemiljö nr 5, Gröna fakta sid I - VIII.  

Jansson, M., Fors, H., Pritzel Sundevall, E., Bengtsson, A., Lerstrup, I., Hurley, P., Qviström, M., Randrup, B. 2020. "User-oriented urban open space governance and management", i Jansson, M & Randrup, T (red) Urban open space governance and management. Routledge.

Qviström, M., Luka, N., De Block, G. 2019. "Beyond circular thinking: geographies of transit-oriented development", International journal of urban and regional research, 43, 786 - 793

Qviström, M., Fridell, L. 2019. "Att trixa sig genom staden - planering för ett löpvänligt landskap", Movium fakta, no 1.

Fridell, L., Aldén, N. & Qviström, M. 2019. Urbana löpspår. SLU.

Qviström, M. 2018. “Peri-urban landscape studies”, Peter Howard, Ian Thompson, Emma Waterton, Mick Atha (Eds): Routledge companion to landscape studies, second edition. Routledge, pp. 523 - 533.

Sarlöv-Herlin, I., Nord, J., Qviström, M. 2018. “Landscape characterisation in Sweden: Landscape in the planning system”, Fairclough, G., Sarlöv Herlin, I., Swanwick, C (Eds) Routledge handbook in of landscape character assessment: current approaches to characterisation and assessment. Routledge, London, pp. 53 68.

Qviström, M. 2018. “Farming ruins: a landscape study of incremental urbanisation”, Landscape research, 43, 575-586.

Vicenzotti, V., Qviström, M. 2018. “Zwischenstadt as a travelling concept: towards a critical discussion of mobile ideas in transnational planning discourses on urban sprawl”, European Planning Studies, 26, 115-132

Qviström, M. 2018. “Planera för löpning: från motionscentraler till stadslandskap”, Utemiljö, no 2, Gröna fakta, sid I-VIII

Qviström, M. 2017. “Competing geographies of recreational running: The case of the “jogging wave” in Sweden in the late 1970s”. Health & Place, 46, 351 – 357.

Qviström, M. 2017. "De "levande" generalplanerna: en studie av de informella planernas betydelse, med den stadsnära landsbygden som exempel", Bebyggelsehistorisk tidskrift, 73, 64-75.

Qviström, M. 2017. “Landscape histories of urbanisation”, Landscape Research, 42, 239 - 242 (intro till temanummer)

Qviström, M. 2016. “The nature of running: On embedded landscape ideals in leisure planning”, Urban Forestry and Urban Greening, 17, 202 - 210

Qviström, M., Bengtsson, J., Vicenzotti, V. 2016. “Part-time amenity migrants: Revealing the importance of second homes for senior residents in a transit-oriented development”, Land Use Policy, 56, 169 – 178.

Qviström, M., Vicenzotti, V. 2016. “Landscape research in Landscape Research: reflections on a changing field”, Landscape Research, 41, 385 – 387 (intro till temanummer)

Vicenzotti, V., Jorgensen, A., Qviström, M., Swaffield, S. 2016. “Forty Years of Landscape Research”, Landscape Research, 41, 388 - 407

Cerwén, G., Wingren, C., Qviström, M. 2016. “Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm”, Journal of environmental management and planning, 60. 1253 – 1275.

Qviström, M. 2015. “Putting accessibility in place: A relational reading of accessibility in policies for transit-oriented development”; Geoforum, 58, 166 – 173.

Qviström, M., Bengtsson, J. 2015. ”What kind of Transit-Oriented Development? Using Planning History to Differentiate a Model for Sustainable Development”, European Planning Studies, 23, 2516 – 2534

Qviström, M. 2013. “Landscapes with a heartbeat: tracing a portable landscape for jogging in Sweden (1958 – 1971)”, Environment and Planning A, 45, 312 – 328.

Qviström, M. 2013. “Searching for an open future: planning history as a means of peri-urban landscape analysis”, Journal of Environmental Planning and Management, 56, 1549 – 1569.

Qviström, M. 2012. “Taming the wild: Gyllin’s garden and the urbanisation of a wildscape”, A Jorgensen & R Keenan (Eds) Urban wildscapes. Routledge, London.

Qviström, M. 2012. “Network ruins and green structure development: an attempt to trace relational spaces of a railway ruin”, Landscape Research, 37, 257 – 275.

Qviström, M. 2012. “Contested landscapes of urban sprawl: landscape protection and regional planning in Scania (Sweden), 1932 – 1947”, Landscape research, 37, 399 – 415.

Qviström, M. 2012. ”Peri-urban landscapes: from disorder to hybridity”, P Howard, I Thompson, E Waterton (Eds): Routledge companion to landscape studies. Routledge.

Qviström, M. 2011. ”Vägen i landskapet: Från jordbruk till transportkorridor”, H Antonson & U Jansson (red) Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studier av de areella näringarnas geografi och historia. KSLA, Malmö

Qviström, M. 2010. “Shadows of planning: revealing inherited ambiguities at the urban fringe”, Geografiska annaler series B, 92, 217 – 235.

Qviström, M. 2009. ”Nära på stad: framtidsdrömmar och mellanrum i stadens utkant”, K Saltzman (red) Mellanrummens möjligheter: studier av stadens efemära landskap. Makadam förlag.

Qviström, M. 2008. “A waste of time? On spatial planning and ‘wastelands’ at the city edge of Malmö (Sweden)”, Urban forestry and urban greening, 7, 157 – 169.

Qviström, M. 2007. “Landscapes out of order: studying the inner urban fringe beyond the rural – urban divide”, Geografiska annaler series B, 89, 269 – 282.

Qviström, M., Saltzman, K. 2006. "Exploring landscape dynamics at the edge of the city: spatial plans and everyday places at the inner urban fringe of Malmö, Sweden", Landscape research, 31, 21-41.

Länkar

https://valfardenslandskap.com/


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Fysisk planering
Telefon: +4618672528