CV-sida

Malin Grant

Malin Grant
Jag är legitimerad veterinär och doktorand med intresse för epidemiologi och kontroll av smittsamma sjukdomar hos djur.

Presentation

Jag arbetar sedan 2018 som veterinär epidemiolog på Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA med frågor som rör epidemiologi, sjukdomskontroll, epizootier, zoonoser och one health. Sedan 2022 är jag även doktorand på Istitutionen för kliniska vetenskaper (KV) på SLU och mitt huvudsakliga fokus är på högpatogen fågelinfluensa hos fjäderfä och vilda fåglar.  

Forskning

Min forskning är intriktad på att förebygga/ kontrollera smittsamma sjukdomar hos livsmedelsproducerande djur med fokus på fågelinfluensa hos fjäderfä. 

Bakgrund

Jag tog veterinärexamen vid SLU 2004. Efter de arbetade jag några år i blandad veterinärpraktik i Storbritannien. När jag flyttade hem till Sverige blev det totalt 10 år med smittskydd och epizootiberedskap på Jordbruksverket med uppehåll för arbete på FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan, FAO. 2018 började jag på avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll på SVA och 2022 påbörjade paralellt min doktorandutbildning på SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper.   

Publikationer i urval

Grant M, Bröjer C, Zohari S, Nöremark M, Uhlhorn H, Jansson DS. 2022. Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI H5Nx, Clade 2.3.4.4.b) in Poultry and Wild Birds in Sweden: Synopsis of the 2020–2021 Season. Veterinary Sciences. 9(7):344. https://doi.org/10.3390/vetsci9070344


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala