CV-sida

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Biträdande universitetslektor i odlingssystemsekologi, inklusive diversifiering, multifunktion och hållbar förvaltning av markens ekosystemtjänster.

Presentation

Jag bedriver huvudsakligen forskning inklusive handledning av och mentorskap för doktorander och post docs. Mitt lektorat är en av Växtodlingsplattformens framtidssatsningar för forskning som knyter samman hortikultur, växtodling och skogsbruk. Min lärarroll bedriver jag genom föreläsningar med integrerade övningar, handledning av kandidat- och masteruppsatser för lantmästare, trädgårdsingenjörer och agroekologer, samt kursledarskap för ” Miljörelaterade frågor i växtproduktion”.

Undervisning

 • Hållbar utveckling i växtodling (grundläggande nivå)
 • Markbiologi i växtodling (grundläggande nivå)
 • Uppsatsskrivning i växtodling (grundläggande nivå)
 • Biodiversitet i odlingslandskapet (grundläggande nivå)
 • Miljömål i växtodling (avancerad nivå)
 • Uppsatsskrivning i miljörelaterade frågor i växtodling (avancerad nivå)

Forskning

Pågående

 • Assessing the ecosystem services associated with options of change in landscape composition and re-organization of agricultural and forest land in Sweden
 • Generic bio-inventory of functional soil microbial diversity in permanent grassland ecosystems across management and climate (BIOINVENT)

Avslutade

 • Nitrogen dynamics in a perennial cereal (KerNza) for future sustainable cropping systems
 • Enhancing biomass production from marginal lands with perennial grasses (GrassMargins) (EU FP7)
 • Establishment and management methods for meadow vegetation (KSLA)
 • Vertical green as a modern building material and its consequences for building performance and street canyon climate (FORMAS)

Samverkan

Jag träffar jordbrukare och andra branschmänniskor i olika delar av mitt arbete. Jag samarbetar med forskare i Sverige, Europa och i US.

Bakgrund

Fil Mag i Miljövetenskap, Lunds universitet

Fil Dr i Ekologi, Lunds universitet

Handledning

Kandidatarbeten för lantmästare och trädgårdsingenjärer.

Masterarbeten i Agroekologi

Länkar

Twitter: @Dr_LMM_Soil

CV: pdf


Publikationslista: