CV-sida

Lars Rönnegård

Lars Rönnegård
Lars Rönnegård är professor i statistik vid Högskolan Dalarna och forskare vid Institutionen för Husdjursgenetik här på SLU.

Presentation

Lars Rönnegård strävar efter att hitta enkla lösningar på krångliga problem inom biologi. Hans forskning täcker områden som handlar om boskap, växter och vilda populationer. Mycket av det han gör är tvärvetenskapligt och han tycker att det är spännande att jobba med flera olika forskargrupper.

Sedan 2019 är han Beijerforskare vid SLU med inriktning mot precision livestock farming.

Forskning

Vid SLU leder Lars Rönnegård forskningsprojekt kring kors sociala samspel och dess konsekvenser på välfärd och mjölkproduktion. Tidigare har han publicerat artiklar inom statistisk genetik, men har också utvecklat ett programpaket (hglm) i språket R som används av flera forskargupper världen över.

Bakgrund

  • 2012 -  Professor, Högskolan Dalarna
  • 2009 – 2012 Docent, Högskolan Dalarna
  • 2008 - 2009 Lektor, Högskolan Dalarna
  • 2005 - 2008 PostDoc Uppsala Universitet
  • 2003 - 2005 Lärare i Statistik, Högskolan Dalarna
  • 1998 - 2003 Doktorand, SLU

Handledning

Handledning av doktorander: Ida Hansson,  Murshid Saqlain, Yishu Zhu, Lotten Wahlund, Claire Wegner.

Tidigare handledda doktorander: Kateryna Mishchenko, Xia Shen, Majbritt Felleki, Khurram Maqbool, Behrang Mahjani, Kristin Svensson, Therese Sivertsen, Jovana Marjanovic, Maria Selle, Dorota Anglart, Razaw al-Sarraj.

Publikationer i urval

Patxot, M., Banos, D.T., Kousathanas, A., Orliac, E.J., Ojavee, S.E., Moser, G., Holloway, A., Sidorenko, J., Kutalik, Z., Mägi, R., Visscher, P.M., Rönnegård, L. & Robinson, M.R. (2021) Probabilistic inference of the genetic architecture underlying functional enrichment of complex traits. Nature Communications 12:6972.

Ren, K., Nielsen, P.P., Alam, M., Rönnegård, L. (2021) Where do we find missing data in a commercial real-time location system? Evidence from 2 dairy farms. JDS Communications 2(6):345-350.

Hallén-Sandgren, C., Anglart, D., Klaas, I.C., Rönnegård, L., Emanuelson, U. (2021) Homogeneity density scores of quarter milk in automatic milking systems. Journal of Dairy Science 104(9):10121-10130 .

Anglart, D., Emanuelson, U., Rönnegård, L., Hallén-Sandgren, C. (2021) Detecting and predicting changes in milk homogeneity using data from automatic milking systems. Journal of Dairy Science 104(10):11009-11017 .

Anglart, D., Hallén-Sandgren, C., Emanuelson, U., Rönnegård, L. (2020) Comparison of methods for predicting cow composite somatic cell counts. Journal of Dairy Science 103(9):8433-8442 .

Marjanovic, J., Mulder, H.A., Rönnegård, L. & Bijma, P. (2018) Modelling the co-evolution of indirect genetic effects and inherited variability. Heredity 121:631-647.

Lee, Y., Rönnegård, L. & Noh, M. (2017) Data Analysis Using Hierarchical Generalized Linear Models with R. Chapman and Hall/CRC. ISBN 9781138627826.

Skarin, A., Nelleman, C., Rönnegård, L., Sandstrom, P. & Lundqvist, H. (2015) Wind farm construction impacts reindeer migration and movement corridors. Landscape Ecology, 30(8): 1527-1540.

Felleki, M., Lee, D., Lee, Y., Gilmour, A. & Rönnegård, L. 2012. Estimation of breeding values for mean and dispersion, their variance and correlation using double hierarchical generalized linear models. Genetics Research 94:307-317.

Shen, X., Pettersson, M., Rönnegård, L. & Carlborg O. 2012. Inheritance beyond plian heritability: variance-controlling genes in Arabidopsis thaliana. PLoS Genetics 8(8): e1002839.

Rönnegård, L. & Valdar W. 2011. Detecting major genetic loci controlling phenotypic variability in experimental crosses. Genetics 188:435-447.

Rönnegård, L. & Woolliams, J.A. 2003. Predicted rates of inbreeding with additive maternal effects. Genetical Research 82: 67-77.


Publikationslista: