CV-sida

Katarina Nostell

Katarina Nostell

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hästmedicin
Telefon: +4618671356
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala