CV-sida

Johan Sollerhed

Johan Sollerhed
Försökstekniker

Presentation

Johan arbetar på SITE:s försöksstation Lönnstorp.

Bakgrund

Naturbruksprogrammet (lantbruk)