CV-sida

Johan Sollerhed

Johan Sollerhed
Försökstekniker

Presentation

Johan arbetar på SITE:s försöksstation Lönnstorp.

Bakgrund

Naturbruksprogrammet (lantbruk)


Kontaktinformation
Försökstekniker vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 0708-23 30 16
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp