CV-sida

Jan-Eric Englund

Jan-Eric Englund
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att hjälpa SLU:s anställda och studenter med statistiska problem.

Presentation

- Lektor på SLU i Alnarp sedan 1992 med inriktning på tillämpad statistik och matematisk statistik.
- Statistisk konsult för anställda vid SLU.
- Ansvarig för statistikkurser på alla nivåer i Alnarp.
- Ämnesföreträdare för tillämpad statistik i Alnarp.
- Biträdande föreståndare för Statistics@SLU.

Undervisning

- Basic statistics; statistikkurs för forskarstuderande i Alnarp.
- Statistical methods - an overview; statistikkurs för forskarstuderande i Alnarp.
- Grundkurs i statistik för hortonomer och trädgårdsingenjörer.
- Statistikkurs för lantmästare.
- Statistikmoment i många av LTV-fakultetens kurser.

Forskning

Medhjälpare och medförfattare i de statistiska delarna till många projekt som finns vid SLU.

Bakgrund

Fil Dr i Matematisk Statistik, Lunds Universitet, 1988 

Handledning

Genom centrumbildningen Statistics@SLU erbjuds fria statistiska konsultationer till alla doktorander och forskare vid SLU. Många publikationer vid SLU har grunden i denna konsultationsverksamhet.


Publikationslista: